دانلود متن کامل پایان نامه:بررسی نقش عوامل اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی در وقوع افت تحصیلی دانش آموزان متوسطه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فصل اول

کلیات تحقیق

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهداف تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • متغیر های تحقیق
 • تعاریف واژه ها

 

مقدمه:

همنوایی اجتماعی در هر جامعه ای در گرو تربیت رسمی و انتقال مواریث فرهنگی به نوباوگان است که امروزه در مدارس گوناگون و بر اساس اهداف خاص و خط مشی هایی تعیین شده است بدیهی است که این فصل جدیدي در راه اجتماعی شدن از طریق آموزش و پرورش با مشکلات و معضلاتی که موجب عدم موفقیت آنان در راه رسیدن به اهداف فراهم می کند دست به گریبان است.

از مهمترین آفت های نظام های آموزشی جهانی و من جمله در کشور ما افت تحصیلی است که همه ساله به صورتهای گوناگون تعداد بسیاری از استعدادهای بالقوه انسانی و منابع اقتصادی جامعه را هدر داده و نابسامانی های فردی و اجتماعی را بر جای می گذارد. بنابراين دست اندر كاران عوارض ناشي از افت تحصيلي را در چند جنبه مورد بررسي قرار داده اند،جنبه نخست از نظر اقتصادي است،در طول تحصيل اغلب خانواده ها به دليل استمرار وجود مدرسه و مشغله هاي زندگي و شرايط اجتماعي و اقتصادي پيش آمده كمتر وقتي براي برنامه ريزي اقتصادي آموزش كودكان خود دارند و هنوز اين برنامه زندگي جايگاهي در ميان خانواده ها پيدا نكرده است آنان زماني به اهميت قضيه پي مي برند و در مورد آن حداقل حرف ميزنند ،زماني است كه با ترك تحصيل و يا مردودي فرزندشان مواجه مي شوند و دراين زمان است كه به بازنگري آن چه رخ داده است مي پردازند و با حساب دخل و خرج خانواده در طول مدت تحصيل به عمق فاجعه پي مي برند. جنبه ديگر مربوط به اثرات رواني و رفتاري ناشي از افت تحصیلی مي باشد كه بر دانش آموز شكست خورده وارد مي آيد. جنب دیگرخسارت وارده ديگر بر جامعه مي باشدكه در اثر ديرتر راه يافتن فرد به بازار كار بر جامعه اعمال مي شود.

بدون تردید هیچ نظام آموزشی نمی تواند صد در صد به اهداف آموزشی خود برسد ولی موفق بودن هر نظام آموزشی نزدیک تر شدن هر چه بیشتر به اهداف تعیین شده بستگی دارد.برای نزدیک تر شدن به اهداف نظام آموزشی حتما باید عوامل موثر بر افت تحصیلی را شناخت و اثر های آن را کاهش داد.

 

بیان مسئله :

موضوع تحقیق حاضر، علل افت تحصیلی از دیدگاه معلمان و راههای مقابله با آن در مدارس دخترانه متوسطه ناحیه 2 اردبیل مي باشد.

نظام آموزشی کارآمد نظامی است که کارایی صد در صد داشته باشد و کارایی یک نظام هنگامی صد در صد است که کلیه دانش آموزانی که در دوره زمانی  واحدی برای ورود به آن ثبت نام کرده اند به اخذ گواهی نامه پایان دوره نایل گردند(پور ظهیر، تقی،1370).

شناخت بهتر و بیشتر عوامل موثر در ایجاد افت تحصیلی می تواند به برنامه ریزان تعلیم و تربیت ، کارشناسان آموزش و پرورش ، معلمان و مشاوران آموزشگاهها کمک نماید تا در برخورد با این گونه دانش آموزان با آگاهی و شناخت بیشتری عکس العمل نشان دهند و ضمن مقابله با این معضل آموزشی و به کارگیری شیوه های صحیح در رفع آن میزان افت تحصیلی را تا سر حد امکان کاهش دهند و بدین ترتیب از خسارت های سنگین مالی و فرهنگی ناشی از آن جلوگیری کنند.(آمیغی , سید ناصر،1379).

هر چند بررسی علل شکست تحصیلی تاکنون از جنبه های مختلف مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است و نتایجی نیز از آنها حاصل گشته است با این حال تحقیق حاضر در نظر دارد افت تحصیلی رااز دیدگاه معلمان  مورد بررسی قرار دهد و از جمع بندی نظرات ارائه شده توسط معلمان به یک نتیجه کلی در این مورد دست یابد.

نتایج تحقیقاتی که در مناطق مختلف کشور توسط افراد گوناگون در این زمینه انجام گرفته عوامل موثر بر افت تحصیلی را در چند عامل خلاصه نموده اند که عبارتند از :

عوامل مربط به نظام آموزشي : تغييرات متوالی كتابهاي درسي كه يك نوع آشفتگي روحي در دانش آموزان ايجاد مي كند و د ركنار ان مطالب خشك و بي روح بعضي از كتابها كه گاهي هضم آن را توسط دانش آموز بسيار سخت مي كند(گورگي،معصومه،1381)

عوامل مربوط به خانواده : فقر مالي خانواده،يکي از عوامل مهم افت تحصيلي کودک است ، که به طور غيرمستقيم بر پيشرفت درسي او موثر است. محروم ماندن از غذاي سالم و کافي و نداشتن استراحت لازم به علت فعاليت ها و کارهاي غيردرسي براي جبران فقر مالي موجب عقب ماندگي درسي مي شود

سواد والدين،بي سوادي والدين موجب عدم درک وظايف مدرسه ، برنامه هاي آن و تداوم حضور مرتب دانش آموز در مدرسه مي گردد و مشکلاتي براي تحصيل دانش آموز و کار مدرسه فراهم مي کند . همچنين از نظر ناتواني در کمک فکري و عملي به امور برنامه درسي دانش آموزان در منزل ، از پيشرفت تحصيلي فرزندان آنان مي کاهد .

والدين با سواد علاوه بر نقش کمک رساني در آموزش فرزندان خود ، الگوي منسجمي از يک فرد باسواد نيز هستند . سواد والدين در تحصيل فرزندان نقش دو جانبه اي دارد . از يک سو براي آنها جنبه کمک آموزش دارد و از سوي ديگر انگيزه اي براي درس خواندن آنها مي شود . برخي از تحقيقات نشان داده اند کودکاني که در امور تحصيلي موفق هستند از والديني برخوردار هستند که تحصيلات بالاتري دارند( باغي دوست، عليرضا،1380).

عوامل مربوط به فرد: مطالعات نشان داده است که حدود 10درصد از موارد افت تحصيلي به علت ناتواني ذهني و عدم کشش فرد است. البته در بسياري موارد دانش آموزي را که مشکل تحصيلي داشته و با تشخيص کمبود هوش به مراکز مشاوره ارجاع داده اند، پس از ارزيابي دقيق مشخص مي شود دانش آموز هيچ ضعف شناختي يا هوشي ندارد و علت يا علل ديگري عامل مساله است ( باغي دوست، عليرضا،1380).

در اين قسمت به چندين راهكار براي كاهش افت تحصیلی بسنده مي كنيم كه ادامه اين مطلب در قسمت ادبيات نظري به طور كامل توضيح داده خواهد شد:1)اعتقاد به دانايي و ضرورت دانش اندوزي .2)داشتن طرح و نقشه در امر مطالعه وتحصيل.3) ثبت نام در مدارس خوب و موفق با امكانات مناسب فيزيكي و آزمايشگاهي.4)داشتن فضاي خانوادگي مناسب از لحاظ فيزيكي، عاطفي و اجتماعي و والدين با سواد.5) داشتن دوستان علاقمند به تحصيل و دوري كردن ار دانش آموزان مدرسه گريز.6)استفاده از معلمان با تجربه و آشنا به مقررات آموزشگاهي (دانش نامه رشد 1374)(بهروش علی ، روزنامه اطلاعات 1375).

 

اهداف تحقيق:

اهداف کلی:

 • نقش عوامل اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی در وقوع افت تحصیلی دانش آموزان در مقطع متوسطه ناحیه 2 شهرستان اردبیل از دیدگاه معلمان
 • ارائه راهکار ها و پیشنهاداتی مبتنی بر یافته های پژوهشی به دست اندركاران نظام آموزشی در جهت مقابله با معضل افت تحصیلی

اهداف جزئی :

 

 • بررسی تاثیر میزان درآمد خانواده بر افت تحصیلی دانش آموزان
 • بررسی تاثیر میزان تحصیلات والدین بر افت تحصیلی دانش آموزان
 • بررسی تاثیر میزان علاقه معلمان به شغل خویش بر افت تحصیلی دانش آموزان
 • بررسی تاثیر میزان علاقه دانش آموزان بر افت تحصیلی آنها
 • بررسی تاثیر امكانات آموزشي و فضاي آموزشي بر افت تحصیلی دانش آموزان
 • بررسی تاثیر شيوه مديريت آموزشگاه بر افت تحصیلی دانش آموزان

فرضیات تحقيق:

فرضیه :

راه حل پیشنهادی پژوهشگر برای حل مساله است.یا به عبارت ساده تر فرضیه ها به طور معمول راهنمای پژوهشگر در انتخاب روش اجرای پژوهش و نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده است.

بنابراین فرضیه هایی که در این تحقیق به بررسی آنها اقدام خواهد شد عبارتند از :

 • بین میزان درآمد خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
 • بین میزان تحصیلات والدین و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
 • بین ویژگیهای معلمان و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
 • بین میزان علاقه به تحصیل و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
 • بین امكانات آموزشي و فضاي آموزشي و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
 • بين شيوه مديريت آموزشگاه وافت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

 

اهمیت و ضرورت تحقيق

تحلیل مسئله افت تحصیلی در علل آن و توصیه در جهت ایجاد امکانات و شرایط لازم به منظور کاهش میزان افت تحصیلی یکی از موضوعات تحقیق و پژوهشی در نظام آموزش و پرورش می باشد.بدیهی است توجه به نتایج حاصل از آن نظام را در جهت تحقق اهداف عالیه یاری خواهد کرد.

افت تحصيلي و مردودي را نمي توان فقط به عنوان يک مشکل فردي مورد توجه قرار داد . زيرا ابعاد و پيامدهاي ناشي از آن خيلي فراتر و وسيع تر از مسائل شخصي و فردي است . از آنجائي که مسئله افت تحصيلي و مردودي پيامدهاي گسترده را در بر مي گيرد به اختصار به برخي از آنها اشاره مي کنيم.

پيامهاي افت تحصيلي و مردودي :

۱ – اثرات افت تحصيلي بر کودکان

۲ – اثرات افت در محيط خانواده

۳ – هزينه هاي تحميل شده بر دولت

۱ – اثرات افت تحصيلي بردانش آموزان :

پايان سال تحصيلي براي دانش آموزي که مردود شده است لحظه اي بحراني است . زيرا شکست ، تصوري را که دانش آمور از خود دارد دگرگون مي سازد و نيز عقيده ديگران را نسبت به او عوض مي کند . اين تغييرات در شخصيت در حال تکوين  آثار نامطلوب به جاي مي گذارد . بسيارند دانش آموزان شکست خورده که از خانه مي گريزند يا به مواد مخدر پناه مي برند و يا حتي اقدام به خودکشي مي کنند . در ضمن تجربيات موفق مدرسه باعث نگرش مثبت به خود مي شود .  اما تجربيات ناموفق مدرسه به مفهوم منفي مي انجامد که در نتيجه آن فرد ممکن است دچار ديدی منفي نسبت به خود شود . اگر محيط مدرسه براي دانش آموزان شواهدي که حاکي از شايستگي و لياقت وي در کار مدرسه باشد طي چندين سال خصوصاً سالهاي نخست تحصيلي فراهم بياورد و اين تجارب موفقيت آميز در چهار پنج سال بعد نيز تکرار شوند . مطمئناً براي مدت نامحدودي در فرد نوعي مصونيت در برابر بيماريهاي رواني ايجاد مي شود . چنين فردي قادر خواهد بود تا بدون تحمل رنج و عذاب بر بحرانها و فشارهاي شديد زندگي غلبه کند . اگر يک کودک صرفنظر از سابقه زندگي اش بتواند در مدرسه موفق شود براي موفقيت در زندگي نيز شانس فوق العاده اي دارد و در صورتي که در يکي از مراحل آموزش خود ( مدارس ابتدائي ، دبيرستان يا دانشگاه )‌ با شکست مواجه شود شانس او براي موفقيت در زندگي به مقدار زيادي کاهش پيدا مي کند( سلطانی ،شهناز ، روزنامه ایران 86 ، ص 117).

۲ – اثرات افت تحصيلي در محيط خانواده :

براي خانواده ها قبول چنين شکست در تحصيلات فرزندانشان بسيار سنگين و دردآور است و باعث مي شود که رفتارشان نسبت به کودک شکست خورده تغيير کند و در هر حال اين واقعه موجب برهم خوردن تعادل عاطفه خانواده و مخصوصاً تعادل بين کودک شکست خورده و خانواده مي گردد . براي خانواده ها نيز شکست فرزندان دردناک است و بر آن مي شوند تا مسئول آن را پيداکنند و معمولاً يا مدرسه را مسئول مي دانند يا فرزند خود را در هر حال اين واقعه موجب برهم خوردن تعادل محيط خانوادگي مي شود . بسياري از خانواده هاي کم درآمد از ادامه تحصيل فرزند خود نااميد مي شوند و او را وادار به کار مي کنند واين خود سبب ترک تحصيل مي شود(سلطانی, شهناز, روزنامه ایران 86, ص 12)

۳ هزينه هاي تحميل شده بر دولت :

در اینجا با توجه به این که اثرات فردی موضوع را نمی توان به صورت کمی مشخص کرد به  زبان های مالی ناشی از آن اشاره می شود.در سال تحصیلی 63-62 در مجموع مقاطع تحصیلی کشور 5/16 درصد مردودی وجود داشته است که برای آنها تعداد 46928 کلاس تکراری تشکیل شده است در برنامه منبع ساله اول 517 میلیارد ریال میزان خسارتهای ناشی از شکست تحصیلی در کشور بوده است در حالیکه در مجموع هزینه های جاری آموزش و پرورش در طی برنامه اول 2500 میلیارد ریال بوده است (گلشن فومنی، محمد رسول، 1375)

بنابه اظهار نظر معاونت محترم وزارت آموزش و پرورش با آنکه میزان افت تحصیلی در کشور سیر نزولی داشته و از 5/10 درصد در سال 76 به 5/8 درصد در سال 77 رسیده است و لی با این حال خسارت افت تحصیلی دانش آموزان در کشور سالانه به 800 میلیارد ریال می رسد.(روزنامه اطلاعات 11 خرداد 1378) اگر ترمیم فوق را با خسارات وارده در برنامه پنج ساله اول مقایسه کنیم به سرسام آور بودن ارقام پی خواهیم برد و این نکته روشن خواهد شد که خسارات ناشی از افت تحصیلی از برنامه اول توسعه تا سال 77 سیر صعودی داشته و تقریبا به 8 برابر در سال رسیده است که این خود رقم تکان دهنده ای می باشد.

بدون ترديد افت تحصيلي را نبايد ناديده گرفت ، زيرا از طرفي بين افت تحصيلي ، مردودي و ترک تحصيل رابطه وجود دارد. مطالعاتي که به بررسي ارتباط بين مردودي و ترک تحصيل در دبيرستان پرداخته اند، همواره نشان داده اند اکثر دانش آموزاني که تجربه مردودي دارند، عاقبت مدرسه را رها مي کنند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :113

قیمت : 17300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********