متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی و علوم تربیتی

عنوان : راهبردهاى مطالعه‏ ى دانش ‏آموزان 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فصل اول؛

كليات پژوهش

 

« همه‏ى بهشت آنجاست كه درخت دانش سرافراخته باشد. »

نيچه: « فراسوى نيك و بد »

مقدمه

« رَبَّنا آتِنا مِنْ لدُنكَ رَحمَةً و هَيّى‏ء لَنا مِنْ اَمُرِنا رَشداً »[1]

شكر و سپاس و منت و عزت، خداى[2] را كه بر اين بنده‏ى ناچيز خود منت نهاد تا توفيق نوشتن مجموعه‏ى حاضر را پيدا كنم.

دانستن از اشتياق آغاز مى‏گردد و چون مشتاقى، پس عاشقى و عاشق مى‏داند، به جهت اشتياقى كه در جودش زبانه مى‏كشد.

” در روزگار ما ديگر نيازى نيست بگوييم: « خواندن خوب است » همه مى‏دانند و بايد بدانند كه خواندن سودمند و لازم است، ديگر زمانى فرا رسيده است كه به جاى شعار دادن درباره‏ى خواندن، بايد به كارهاى بنيادى دست بزنيم: نياز به خواندن را از كودكى به گونه‏اى بياموزيم كه در شمار عادت‏ها و جزئى از طبيعت انسان در آيد. ” [3]

در جهان امروز، عمده‏ى فعاليت‏هاى محققان و مشاوران معطوف به مدرسه است ؛ و مدارس و آموزشگاه‏ها به مهمترين ميدان پژوهش تبديل شده‏اند اما متاسفانه اين مسئله در ميهن ما جايگاه واقعى خود را پيدا نكرده است.

با توجه به اينكه دنياى ما در حال تغيير و تحوّل است و ما نيز كه در آستانه‏ى قرن بيست و يكم قرار داريم بايد در مورد رويدادها، پيش بينى‌هايى انجام داده و براى آن‏ها تعيين حدود كنيم.

تغييرات گوناگون به سرعت در حال انجام و ادامه هستند و اين جزء پيش بينى‏هاى اوليه‏اى است كه توسط هر فرد مى‏تواند بعمل آيد. [4]

در عصر ما مطالعه زير بنا و مبناى اطلاعات، و تمامى تغييرات موجود در جهان است، سير و تتبّع در اين زمينه در زندگى ما جزء مصالح اساسى، و ضرورتش در پژوهش امروزه بيشتر احساس مى‏شود اما قلمرو و مطالعه با موضوعات و عناوين ديگر تفاوت دارد و پژوهش در اين گسترده حتى در نمونه‏هاى محدود و كوچك و تعميم آن به كل جوامع و يا يك جامعه آسان نيست و بايد جانب احتياط را رعايت كرد.

در عصرى كه زندگى مى‏كنيم مطالعه نيز از دامنه‏ى تغييرات مستثنى نبوده است و اثرات مستقيم و غير مستقيم آن در زندگى بشرى، اوضاع اقتصادى، اجتماعى، سياسى و به ويژه فرهنگى كاملاً مشهود بوده و راه‏هاى تازه‏اى در برابر افراد گشوده است. بطوريكه امروزه كليه‏ى صاحبنظران بر اين امر اتفاق نظر دارند كه اولين گام در جهت توسعه از هر حيث[5] ، مشمول هدفمند كردن نيروى انسانى و يا به عبارت بهتر، آموزش نيروى انسانى در چهارچوب برنامه‏هاى آموزشى مناسب است. و گام برداشتن در جهت پيشرفت و توسعه و تبلور ارزش‌ها و متحول كردن ذهن ‏و نگرش ‏نسل ‏جديد، بدون ‏برنامه‏ريزى ‏و مطالعه‏ى ‏دقيق ‏امكان‏پذير نيست.

“دانشمندان اهل فن، مطالعه را واقف گرديدن، مرور كردن كتابتى به چشم و بي‌آواز خواندن و همچنين نگريستن همراه با تامل، تفكر و انديشه و نظر به دقت، معنا كرده‏اند.” [6]

تا قرن پيش سرنوشت افراد عموماً با منشاء خانوادگى و اصل و نسب آنان ارتباط داشت. فرزندان كارگران، پيشه وران، بازرگانان، و فرمانروايان ناگزير بودند مشاغل خانوادگى را به حكم سرنوشت مقدر و غير قابل تغيير بپذيرند، اما با توسعه‏ى علوم و پيشرفت صنايع و دانش بشرى اين اوضاع غير قابل تغيير، به يكباره تغيير پذيرفت.

در كشور ما تا چندين سال پيش فقط معدودى از خانواده‏هاى ايرانى فرزندان خود را به مدرسه مى‏سپردند و خانواده‏هاى كم مايه چاره‏اى جز اينكه از آغاز كودكى به كار و حرفه‏ى خانوادگى بپردازند، نداشتند. اما در حال حاضر وضعيت فرق كرده است، مطالعه‏ى آمار مدارس ايران روشن مى‏سازد كه تعداد دانش‏آموزان مدارس از سال 1304 تا 1340 قريب 60 برابر افزايش يافته و تا سال 1368 اين تعداد در حدود، ده ميليون و تا به امروز بيش از بيست ميليون نفر رسيده است، در صورتيكه مطالعه‏ى افراد عامه ، مراكز آموزش عالى و دانشگاه‏ها، پژوهشكده‏ها … مستثنى اين آمار هستند، به همين خاطر دور از ذهن نيست كه عصر ما، عصر انفجار اطلاعات ناميده شده است.

امروزه ضرورت نياز به مطالعه، عادت به مطالعه [7] و آشنايى با اصول و روش‏ها و مهارت‏هاى[8] آن، بيش از هر زمان ديگر احساس مى‏شود، و عدم اطلاع از روش‏هاى مطالعه و عادت‏هاى بد مطالعه يكى از علل مهم عقب ماندگى تحصيلى است، توان هر كسى براى پيشرفت تحصيلى [9] كامل، به سختى درك مى‏شود و بستگى به عوامل متعددى دارد، تلاش‌هايى در جهت رفع پيشرفت تحصيلى بالاتر، از طريق بهبود كيفيت آموزش، موضوعات آموزشى، محيط‌هاى تحصيلى و غيره انجام گرفته است. در بخش دانشجويى نيز، تلاش‌هايى در جهت بهبود انگيزش، رغبت و عادت‏‌هاى كارى، انجام گرفته است، به طورى كه مى‏تواند حداكثر توان خود را بكار برد.

وقتى گفته مى‏شود تلاش‌هايى انجام گرفته است، اين تلاش‏ها فقط در چند كشور پيشرفته و چند مدرسه‏ى پيشرفته واقعيت داشته است و در كشور خودمان به كار بيشتر براى بهبود كيفيت و بهينه سازى پيشرفت تحصيلى نياز داريم.

تحقيق حاضر شامل طرح‏ها، روش‏ها، بيان اصول و نظرياتى مى‏باشد كه بيشتر كشورها براى مطالعه و تشويق به آن بكار گرفته شده و در حال حاضر مورد استفاده قرار مى‏گيرد، از اين رو مى‏تواند بعنوان مجموعه‏اى در برگيرنده‏ى تحقيقات، نظريات، و عقايد مختلف در مورد روش‏هاى مطالعه و تشويق به آن است مورد توجه قرار گيرد.

در شرايط يادگيرى آموزشگاهى(درس خواندن) دانشمندان و متخصصان تعليم و تربيت چهار شرط كلى را براى يادگيرى كلاسيك و آموزشگاهى انسان و به عبارتى « درس خواندن » لازم و ضرورى مى‏دانند:

1ـ استعداد و توانايى‏هاى فردى 2ـ انگيزه و علاقه 3ـ امكانات آموزشى 4ـ روش و شيوه‏هاى يادگيرى

چنانچه هر يك از اين شرايط كه به عنوان چهار چرخ اصلى ماشين آموزش و فراگيرى انسان محسوب مى‏شوند مهيا نباشد، موفقيت مطلوب آموزشى و تحصيلى حاصل نخواهد گرديد. مثلاً اگر كسى هر چند استعداد و نيز علاقه‏ى بسيار به فراگيرى داشته باشد اما امكانات لازم (مثل معلم، كتاب، مدرسه) در اختيار نداشته باشد نمى‏تواند از آموزش لازم برخوردار شود و همچنين اگر كسى هر سه شرط اوليه را داشته باشد اما از اصول و روش‌هاي صحيح يادگيرى و درس خواندن اصولى آگاهى نداشته باشد و به عبارتى شيوه كار با سوپر كامپيوتر بيولوژيك خود (مغز ـ ذهن) را نداند ، از آموزش مطلوب برخوردار نخواهد بود. و كاميابى تحصيلى چندانى نخواهد داشت.

در كشور ما متاسفانه به اين عامل و شرط بسيار مهم كم توجهى شده است، در حاليكه ضرورت و اهميت آن قابل ترديد نيست.  تجربه نشان مى‏دهد كه بسيارى از ناكامى‏هاى تحصيلى يا افت‌هاي تحصيلى به اين دليل عمده است كه دانش‏آموزان و يا دانشجويان نسبت به روش صحيح و اصولى مطالعه و درس خواندن آگاهى لازم را ندارند بطوريكه پس از فراگيرى اين اصول و روش‏ها و به كار بستن آن‏ها وضعيت تحصيلى آن‏ها بسيار متحول شده و از كيفيت و موقعيت بالايى برخوردار شده است.

ما سعى كرده‏ايم به اين اصول و روش‏ها با استفاده از منابع و مراجع متعدد و معتبر علمى و روانشناسى يادگيرى [10] بدست آمده بپردازيم به اميد آن روز كه مطالعه و عادت به آن بصورت وظيفه در آيد و توسط ديگر محققان بصورت فن تعقيب و پى‏گيرى[11] ادامه يابد.       انشاءا…

بيان مسئله:

امروزه مطالعه راهى است بسيار ساده و عملى و دريچه‏اى است به سوى جهان علم و معرفت، راهى كه انسان را در مسير رشد و كمال هدايت كرده و مناسب‏ترين شيوه جهت انتقال پيام، عقايد، طرح‏ها و انديشه‏ها است و مى‏تواند هدف هر دانشجو، دانش‏آموز … و افراد جامعه باشد.

ما در عصرى زندگى مى‏كنيم كه يكى از خصوصيات بارز آن، تغييرات و تحولات شگرف و مداومى است كه در تمامى زمينه‏ها به ويژه اطلاعات و دانش نيروى انسانى رخ داده است، اما با اين وجود تمامى كشورها و جوامع به طور مشترك از جامعه‏ى مطالعه كنندگان خود راضى نيستند و ما هر ساله شاهد افت تحصيلى دانش‏آموزان در مقاطع مختلف و عدم مطالعه‏ى مطلوب و كافى افراد جامعه‏ى خود هستيم.و اين بيشتر به دلايل عدم برنامه‌ريزى صحيح، عدم فعاليت‌هاي لازم در زمينه‏ى مطالعه، آگاهى نداشتن از روش‌هاى صحيح مطالعه، روش‌هاى نامناسب مطالعه ندادن انگيزه و تشويق‏هاى لازم جهت مطالعه و عادت به آن، شيوه‏هاى نامناسب تدريس، استفاده‏ى بيشتر دانش‏آموزان از روش‏هاى يادگيرى سطحى ساده (تكرار و حفظ مطالب) و ديدگاه‏هاى متفاوت در رابطه‌ي با مطالعه عنوان كرد.

تنها راه بقا و دوام مطالعه، همگام نمودن اطلاعات با جهان امروز و پيشرفت در مسير رشد و كمال و رعايت و انجام موارد مذكور و همّت به تحقيقات مستمر و متعدد بر تمام جوانب مختلف مطالعه، و كوشش در رفع نواقص و محدوديت‌هايى كه از تحقيقات پيش منتج شده و در دسترس مى‏باشد و همچنين از بين بردن عوامل مداخله‌گر و مزاحم مانند:(ترس، اضطراب …) بويژه در دانش‏آموزان، كه در عملكرد تحصيلى آنان نقش عمده‏اى دارد است و سعى و كوشش در ايجاد انگيزه[12]، تقويت مثبت[13] بويژه   در انگيزه‏هاى درونى، روش‏هاى  يادگيرى  عينى[14] و مشاهده‏اى[15] و فراهم  ساختن مكان و محل‌هايى[16] جهت مطالعه‏ى عموم افراد بويژه دانش‏آموزان و تشويق صحيح تا حركت به سوى پله‏هاى پيشرفت مطالعه كه انشاءا… به صورت احساس وظيفه در آيد و مطالعه به هدف نهايى برسد. در اين پژوهش محقق قصد دارد به بررسى راهبردهاى مطالعه‏ى دانش‏آموزان پايه‏ى سوم مقطع متوسطه در رشته‏هاى علوم رياضى، تجربى و انسانى آموزش و پرورش شهر قدس را مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار دهد و بر اساس نتايج حاصله پيشنهادات لازم را ارائه نمايد.

 

هدف پژوهش

1ـ اهداف كلى

هدف از انجام اين تحقيق عبارتست از، بررسى راهبردهاى مطالعه‏ى دانش‏آموزان پسر و دختر پايه‏ى سوم مقطع متوسطه[17]، در رشته‏هاى علوم رياضى، تجربى و انسانى آموزش و پرورش منطقه‏ى شهر قدس مى‏باشد.

 

2ـ اهداف جزئى

اين تحقيق از مجموع اهداف خود ده هدف عمده را در بر دارد:

ـ بررسى راهبردهاى مطاله‌ي دانش‏آموزان دختر و پسر رشته‏هاى مختلف تحصيلى.

ـ بررسى راهبردهاى مطالعه‌ي دانش‏آموزان پسر رشته‌ي رياضى و تجربى.

ـ بررسى راهبردهاى مطالعه‌ي دانش‏آموزان پسر رشته‌ي رياضى و انسانى.

ـ بررسى راهبردهاى مطالعه‌ي دانش‏آموزان پسر رشته‌ي تجربى و انسانى.

ـ بررسى راهبردهاى مطالعه‏ى دانش‏آموزان دختر رشته‌ي رياضى و تجربى.

ـ بررسى راهبردهاى مطالعه‌ي دانش‏آموزان دختر رشته‌ي رياضى و انسانى.

ـ بررسى راهبردهاى مطالعه‌ي دانش‏آموزان دختر رشته‌ي تجربى و انسانى.

ـ بررسى راهبردهاى مطالعه‌ي دانش‏آموزان دختر و پسر رشته‌ي رياضى.

ـ بررسى راهبردهاى مطالعه‌ي دانش‏آموزان دختر و پسر رشته‌ي تجربى.

ـ بررسى راهبردهاى مطالعه‌ي دانش‏آموزان دختر و پسر رشته‏اى انسانى.

 

اهميت موضوع پژوهش

در دنياى امروز آدمى، تحت هر شرايطى بي‌نياز از مطالعه، آگاهى و غنى سازى روح و روان خود نيست. و بدون شك هر كس به تقويت انديشه، آگاهى و يا تجديد نظر نسبت به دانش و اطلاعات خود نپردازد و بصورت فنى و باآگاهى از روش‏هاى مطالعه و يادگيرى مطالعه ننمايد زيان خواهد ديد.

در دنياى در حال تغيير كنونى، ضرورت آموزش و مطالعه به دلايل فراوان پذيرفته شده است.

تغييرات سريع و عميق علمى سبب شده است كه هر از گاه، مطالب و نظريه‏هاى جديدى وارد ميدان زندگى شود كه براى ادامه حيات، به ناچار بايد علوم و معارف جديد را مطالعه كرد و آموخت و برخى از نظريه‏هاى قديمى را را كه كارآيى ندارند، كنار گذاشت و بايد باور داشت دانش‏آموزان پايه و زيربناى اصلى هر جامعه بويژه مطالعه كنندگان جامعه‏ى امروز و فردا خواهند بود، تغييرات فن آورى سبب دگرگونى در همه‏ى زمينه‏ها و كسب مهارت دانش و همچنين مطالعه شده است و جهان به دهكده‏ى كوچك تبديل شده است و ميزان كمّى و كيفى اين تغييرات آن قدر زياد است كه گاهى اوقات برنامه ريزان امر مطالعه، محققان و پژوهشگران را در اين زمينه دچار مشكل كرده است و ما بايد اصول و روش‏ها، فرصت‏ها، و توان سازگارى [18]رابه نيروى انسانى[19] خصوصاً دانش‏آموزان ايجاد و منتقل كرده تا به ضريب و درجه‏اى از اطمينان براى جامعه‏ى مطالعه كنندگان امروز و فردا برسيم.

سازمان آموزش و پرورش به عنوان مهم‏ترين سازمان هر كشورى در واقع سنگ بناى تمامى جامعه است وبدين جهت بايد بدنه‏ى خود يعنى دانش‏آموزان را براى همگام و همنوايى با پديده‏ها و تازه‏هاى علمى منطبق با نيازهاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و سياسى از طريق اصول و روش‏هاى صحيح مطالعه و عادت به جريان و تداوم آن آگاه ساخته و به آموزش صحيح آن بپردازد و از اين طريق به، به سازى نيروى انسانى خود نيز كمك كرده است.

البته شايان ذكر است امروزه عنايت در خور توجهى نسبت به مطالعه، اصول و روش‏هاى صحيح آن همچنين ايجاد انگيزه و تشويق صحيح و عادت به مطالعه و احساس اينكه مطالعه به صورت يك وظيفه تداعى شود صورت نپذيرفته است كه بيشتر عقب ماندگى‏ها از هر حيث تحت شعاع اين اين امر قرار گرفته است. و همه ساله تعداد زيادى از دانش‏آموزان دچار افت تحصيلى مى‏شوند كه از عمده پيامدهاى آن، مى‏توان پيامدهاى اقتصادى و روان شناختى را نام برد. با آموزش روش‏هاى صحيح مطالعه مى‏توان به دانش‏آموزان فراگيرى روش‏هاى اصولى و صحيح براى هر رشته، هر درس، و هر موضوع و كتاب را آموزش داد. اگرچه پى بردن به مسائل و تمامى ابعاد مختلف مطالعه ميزان و موفقيت آن آسان نيست. و كمى پيچيده و دشوار است، اما اين پژوهش جهت بررسى اصول، راه‏ها و روش‏هاى صحيح مطالعه بررسى راهبردهاى مطالعه در شاخه‏ى نظرى، دانش‏آموزان پسر و دختر سال سوم متوسطه ميزان و عدم موفقيت در امر مطالعه تدوين شده تا گامى هر چند كوچك اما عميق، در جهت شناسايى افت‏هاى تحصيلى، عوامل مداخله‌گر و مزاحم مطالعه و بررسى راهبردهاى مطالعه جهت پيشرفت دانش‏آموزان در زمينه‏هاى مطالعاتشان باشد.       انشاء ا…

 

فرضيه‏هاى پژوهش[20]

به جهت دستيابى به هدف پژوهش حاضر، فرضيه‏هاى زير در نظر گرفته شده است.

فرضيه‏ى اول ـ بين راهبردهاى مطالعه‏ى دانش‏آموزان دختر و پسر رشته‏هاى مختلف تحصيلى تفاوت وجود دارد.

فرضيه‏ى دوم ـ بين راهبردهاى مطالعه‏ى دانش‏آموزان پسر رشته‏ى رياضى و تجربى تفاوت وجود دارد.

فرضيه‏ى سوم ـ بين راهبردهاى مطالعه‏ى دانش‏آموزان پسر رشته‏ى رياضى و انسانى تفاوت وجود دارد.

فرضيه‏ى چهارم ـ بين راهبردهاى مطالعه‏ى دانش‏آموزان پسر رشته‏ى تجربى وانسانى تفاوت وجود دارد.

فرضيه پنجم ـ بين راهبردهاى مطالعه‏ى دانش‏آموزان دختر رشته‏ى رياضى و تجربى تفاوت وجود دارد.

فرضيه‏ى ششم ـ بين راهبردهاى مطالعه‏ى دانش‏آموزان دختر رشته‏ى رياضى و انسانى تفاوت وجود دارد.

فرضيه هفتم ـ بين راهبردهاى مطالعه‏ى دانش‏آموزان دختر رشته‏ى تجربى و انسانى تفاوت وجود دارد.

فرضيه هشتم ـ بين راهبردهاى مطالعه‏ى دانش‏آموزان دختر و پسر رشته‏ى رياضى تفاوت وجود دارد.

فرضيه نهم ـ بين راهبردهاى مطالعه‏ى‏ دانش‏آموزان‏ دختر و پسر رشته‏ى‏ تجربى‏ تفاوت ‏وجود دارد.

فرضيه دهم ـ بين راهبردهاى ‏مطالعه‏ى ‏دانش‏آموزان ‏دختر و پسر رشته‏ى ‏انسانى ‏تفاوت ‏وجود دارد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 52

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********