دانلود متن کامل پایان نامه مجموعه ورزشهای آبی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی نا پیوسته معماری

عنوان رساله

مجموعه ورزشهای آبی

استاد راهنما:

دکتر ابراهیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بخش اول 1

فصل اول 2

معرفی طرح 2

1-1ورزش و سلامت 3

1-2کاهش جهاني امراض غيرمسري 3

1-3منافع اقتصادي ورزش براي سلامت 4

1-4 تاریخچه شنا 4

1-4-1 تاریخچه شنادر جهان 4

1-4-2شنا : شنای مسافت 5

1-5 تاریخچه شنا در ایران 7

1-6 آب استخر و آبدرماني 8

1-6-1آب چگونه درمان مي کند 11

2-6-1انواع آب درماني 11

1-7 قرآن و آب و شنا 12

1-8 انواع ورزشهای آبی 13

1-9معرفی استخر 13

1-10انواع ورزش هاوتمرینات با آب 14

1-10-1حرکات ریتمیک در آب 14

1-10-2حرکات موزون در آب /تمرینات قدرتی 14

1-10-3تمرینات انعطاف پذیری 14

1-10-3آب درمانی واحیای مجدد 14

1-10-4یوگای آب و ریلکسیشن 14

1-10-5ورزش در قسمت عمیق 14

1-10-6جاگینگ بالا و پایین دویدن درقسمت عمیق دویدن 15

1-10-7ورزش هایی با دیواره ی استخر 15

1-10-8آمادگی جسمانی لازم در آب 15

1-10-9کشش: 15

1-11تاثیرات موثر شنا بر بدن 15

1-12انواع حرکت های شنا 16

1-13آموزش شنا: 18

1-13-1شنای قورباغه 18

1-13-2شنای پروانه: 18

1-13-3کرال پشت 18

1-14انواع شنای مسابقات: 19

شنای امدادی 19

شنای استقامت 19

شنای مختلط 19

شنای آزاد 19

1-14-2شنای استقامت 19

1-14-3شنای مختلط 19

1-15شیرجه وتاریخ آن: 19

فصل دوم 22

بررسی محیط پیرامونی 22

2-1تاريخچه فرهنگ و هنرواقلیم استان همدان 23

2-1-1مروري بر پيشينه تاريخي و پراكندگي اقوام همدان 23

2-1-2تاريخ نام ملایر و ريشه آن 23

2-1-3تاريخچه تشكيل شهرستان 24

2-1-4جاذبه هاي گردشگري و آثار باستاني استان همدان 25

2-1-5جغرافیای طبیعی استان همدان 25

2-4 زمین‌شناسی 26

2-5 توپوگرافی استان همدان: 26

2-6 جغرافیای انسانی ملایر 27

2-7 دین 28

2-8 زبان 29

2-9 نژاد 29

2-10 جمعیت 29

2-11 مطالعات اقلیمی 30

2-11-1 اقلیم: 30

2-11-2 موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان 31

24-11-3 جغرافياى طبيعى و اقليم استان 31

فصل سوم 34

بررسی نمونه های مشابه 34

3-1بررسی نمونه های موردی طراحی 35

3-2 مرکز ملی ورزش های آبی 40

مرکز مجموعه استخر و ورزشهای آبی پکن- چین معروف به مکعب آب 41

3-3 استخر مجموعه ورزشي انقلاب 49

فصل چهارم 53

بررسی برنامه فیزیکی و استانداردها، ضوابط و مقررات طرح 53

4-1 ضوابط و استانداردهاي طراحي وبرنامه فيزيکي 54

4-1-1 فضاهاي مجموعه استخر و ورزشهای آبی 54

4-1-2  استخرهاي آموزشي خردسالان 55

4-1-3  استخرشناي تفريحی 55

4-1-5  استخرهاي شناي حرفه اي و مسابقات 55

4-1-6  استخرهاي چند منظوره 56

4-1-7 استخر غواصی 57

4-1-8 شناي گروهي و نمايشی : 57

4-4-9 پارکينگ: 58

4-1-10  تعداد فضاهاي گنجه 58

4-1-11 سرويس هاي بهداشتي 59

4-1-12 ابعاداستخر: 60

4-1-13 ترتیب قرار گیری فضاها سلسله مراتب 62

4-2 جایگاه تماشاچیان 63

4-2-1  نوراستخر 63

4-3  اقدامات بهداشتي 65

4-4 رعايت نکات بهداشتي توسط شناگران 66

4-4-1 پيشگيري از حوادث 66

4-5  سیستم گرمایش استخرها 67

4-6  گرمایش آب استخر 68

4-7 تهویه استخر 68

4-12 سیستم ایمنی مجموعه 69

4-8 علوم ورزشی 69

4-9 فضاهای اصلی مجموعه ورزشی- تفریحی 71

4-10 تعریفی از فضاها: 72

4-10-1سولاریوم یااتاق ماساژ 72

4-10-2 سونا خشک 72

4-10-3  کمک های اولیه 76

4-10-4 دردسرهاي ورزش آبي 76

فصل پنجم 82

5-1مبانی نظری: 83

5-2مبانی نظری معماری 86

5-3مبانی نظری عام طرح 88

5-4مبانی طراحی 90

5-4-2بررسی فضا در معماری 92

5-4-2-1 فضاي باز 92

5-4-2-2فضاي نیمه باز 92

5-4-2-3فضاي بسته 93

5-4-3وحدت بیرون و درون 93

5-4-4مسیرها و مكان ها 94

5-4-5هماهنگی فرم و عملكرد 95

5-4-6نور و حركت 95

5-4-7ريتم موسیقی فضا 96

5-4-8كل و جزء 96

5-4-9ايستايی و پويايی فضا 97

5-4-10مقیاس و تناسبات 98

بخش دوم 99

فصل ششم 100

6-1تحلیل سایت 101

6-1-1موقعیت سایت طراحی 101

فصل هفتم 107

طراحی 107

فصل هشتم 108

سازه 108

8-1  سازه 109

8-2 جانمايي استخرهاي سرپوشيده 110

8-3 جانمايي استخرهاي سرباز 113

8-4 تجهيزات تاسيسات استخر- پمپ ها 115

8-5  لايروبي مكشي، دهانه مكنده 116

8-6 مشخصات پمپ ها 116

8-7 اندازه و ساختمان معمول استخر 118

8-8  اصول طراحی استخرها 121

8-9  انواع استخرها 122

8-10 نوع استفاده از استخر 123

8-11 تخلیه اصلی 124

8-12 انتخاب اندازه گرمکن آب استخر 124

8-14 فیلترها 126

8-15 شیمی آب استخرها 127

8-16معرفی سیستم سازه ای 128

8-17-1 خصوصیات سازه های فضایی عبارتند از 129

8-17-2 هندسه های پیچیده 133

فصل نهم 135

9-1 تاسیسات استخر 136

9-2 مقدمه طراحی موتورخانه استخر شنا 136

9-3 استخر شنا (موتورخانه ی استخر شنا) 137

9-4 آب مناسب استخر 140

9-5 تاسیسات سالن استخر 140

9-6 تاسیسات جکوزی 141

9-7 تاسیسات سونای بخار 141

9-8  حوضچه آب سرد استخر 141

9-8-1 حوضچه آب سرد 142

9-8-2 ورودی و رخت کن 142

9-8-3  دوش ها و دست شویی ها 142

منابع وماخذ 143

منابع فارسی 144

منابع لاتین  145

چکيده

زندگي مردمان هر جا با فرهنگشان پيوندي ناگسستني دارد و در بستر آن معنا پيدا مي کند، لذا براي ترقّي و تعالي فرهنگ، پرداختن به زير ساخت هاي فرهنگي ضروري است. تحقيق حاضر به دنبال اين است تا به مقولاتي که پيش از طراحي يک بناي فرهنگي ورزشي شايان توجّه اند بپردازد.يکي از اين مقولات ويژگيهاي ابنيه فرهنگي ورزشي است. در اين رساله مجموعه فرهنگي- ورزشي مکاني است که در آن جوان از يک سو به بيان و مطرح کردن خويش و احساسات و انديشه­هايش مي پردازد و از سوي ديگر بر ذخيره فرهنگ ملّي مي افزايد. و همچنين به جنبه حرفه ايي ورزش خود خواهد پرداخت. بنابراين اين مرکز به گونه اي طراحي شده است که بطور همه جانبه در برانگيختن روحيه کشف و ابداع خلّاقّيت در جوانان و گسترش روحيه ورزشي موثّر بوده و نماد فرهنگ و حوزه نفوذ خود باشد.مفهوم فراغت، امري است که در100 سال اخير به ويژه پس از تحوّلات فکري و صنعتي روي داده در اروپا و آمريکا و بدست آمدن فرصت بيشتري پس از کار براي افراد بدست آمده است و در واقع در ارتباط مستقيم با موضوع شهرنشيني و کارکردها و ويژگي­هاي حاکم بر شهر و شهرنشيني شکل گرفته است و البته مسئله فراغت و پر شدن اوقات فراغت با برنامه­هاي ويژه فرهنگي و تفريحي مورد علاقه جوانان و مردم يکي از علل بوجود آمدن مراکز فرهنگي و تفريحي در دوره معاصر بوده­اند. از اين­رو در مطالعات به اين مباحث نيز پرداخته شده است.در بخشي از اين رساله به مباني نظري پروژه­ها پرداخته شده است، با توجّه به اينکه هدف ايجاد مرکزي فرهنگي-هنري براي جوانان مي باشد، بنابراين در مباحث اين بخش عوامل گوناگوني نظير جوانان و ويژگي­هاي آن و نيا­زها و ارتباطات جوانان و غيره مورد بررسي قرار گرفته اند و همچنين فرهنگ که در ارتباط مستقيمي با پروژه قرار دارد و خود مقوله اي گسترده را دربر مي گيرد که داراي مولّفه­ها و زير مجموعه­هاي بسياري است، مورد توجّه قرار گرفته است  در بخش بعدی نيز نمونه­هايي از مراکز فرهنگي ورزشي داخلي و خارجي با استفاده از عکس و نقشه­هاي موجود مورد بررسي قرار گرفته است. امّا پيش از آنکه بتوانيم طراحي کنيم و طرح مقبول و مناسبي را ارائه کنيم بايد اطلاعات کافي و علمي مناسب در ارتباط با موضوعات و عملکردهاي گوناگون پروژه داشته باشيم. بنابراين به برخي از قوانين و استانداردهاي مورد نياز براي طراحي و فضاهاي گوناگون اشاره شده است.

فرهنگ همچنين بصورت­هاي مختلف در سيماي شهر متجلّي مي شود: با سبک­ هاي معماري، شيوه تزئينات، نوع مصالح ساختماني، شکل­ها، پل­ها، رنگ­ها، بوها، چهره­ها، صداها، نوشته­ها، و خلاصه از طريق فضايي که شهرها را از يکديگر متفاوت مي سازد.       

واژگان کلیدی: مجموعه فرهنگي-ورزشي، استخر، سازه، سایت

 

1-1ورزش و سلامت

        ورزش و فعاليت‎هاي جسماني براي بهبود سلامت و رفاه كه از اهداف بنيادين اهداف توسعه هزاره هستند ضروري هستند. شكل‎هاي مناسب ورزش و فعاليت‎هاي جسماني مي‎توانند براي جلوگيري و همچنين كمك به درمان بسياري از امراض غيرمسري مهم در جهان نقش چشمگيري داشته باشند. شواهد نشان مي‎دهند كه مشاركت منظم در برنامه‎هاي فعاليت‎هاي جسماني طيف گسترده‎اي از منافع جسمي، اجتماعي و سلامت رواني دراختيار مردم قرار مي‎دهد. اين نوع مشاركت فعال همچنين مكمل استراتژي‎هاي بهبود رژيم غذائي، ممانعت مصرف دخانيات، الكل و مواد مخدر و ارتقاء ظرفيت عملكردي است. در نتيجه، فعالیت‎هاي جسماني روشي مؤثر براي جلوگيري از امراض براي يك فرد و ملت‎ها است و راهي مقرون به صرفه براي بهبود سلامت عمومي است.

1-2کاهش جهاني امراض غيرمسري

       بار سلامتي امراض غيرمسري كه قابل پيشگيري هستند مانند امراض قلبي و عروقي، سرطان، ديابت و بيماريهاي مزمن تنفسي به طور قابل ملاحظه در جهان در حال افزايش است. سازمان جهاني بهداشت برآورد كرده است كه مرگ و مير، بيماري‎زائي و معلوليت‎هاي ناشي از اين امراض مهم در حال حاضر حدود 60 درصد كل مرگ‎ها و 43 درصد حجم امراض‎ جهاني را تشكيل مي‎دهند.  انتظار مي‎رود اين نرخ‎ها به ترتيب تا سال 2020 تا 73 درصد و 60 درصد افزايش يابند.

1-3منافع اقتصادي ورزش براي سلامت

      شواهد پزشكي نشان مي‎دهند كه شركت در فعاليت‎هاي جسماني، بعنوان بخشي از مجموع سبك زندگي سالم مقرون به صرفه‎ترين و پايدارترين راه غلبه برافزايش امراض غيرمسري است. بهبود سلامت عمومي از طريق افزايش فرصت‎هاي شركت در ورزش منافع اقتصادي عظيم در پي دارد – بويژه در كشورهاي در حال توسعه كه منابع سلامتي در آنجا كمياب است و به همين دليل پيشگيري امري بسيار ضروري است.

 1-4 تاریخچه شنا

1-4-1 تاریخچه شنادر جهان

          شواهد باستان شناسی نشان می دهند که قدمت شنا و شنا کردن به 2500 سال قبل از میلاد در تمدن مصر و بعد از آن در تمدن های آشور و یونان و روم باستان باز می گردد. آنچه از گذشته  آموزش شنا می دانیم بر اساس یافته هایی است که از « حروف تصویری » هیروگلیف مصریان به دست آورده ایم. یونانی های باستان و رومی ها شنا را جزو برنامه های مهم آموزش نظامی خود قرار داده بودند،  و مانند الفبا یکی از مواد درسی در آموزش مردان بوده است. شنا در شرق به قرن اول قبل از میلاد باز می گردد. ژاپن جایی است که شواهد و مدارکی از مسابقات شنا در آن وجود دارد. درقرن هفدهم به دستور رسمی حکومتی شنا به صورت اجباری درمدارس تدریس می شد. مسابقات سازمان یافته شنا در قرن 19 میلادی قبل از ورود ژاپن به دنیای غرب شکل گرفت. از قرار معلوم مردم ساحل نشین اقیانوس آرام، به کودکان هنگامی که به راه می افتادند یا حتی پیش تر شنا می آموختند. نشانه هایی از مسابقات گاه و بی گاه میان مردم یونان باستان وجود دارد و همچنین یکی از بوکسورهای معروف یونان شنا را به عنوان تمرین در برنامه ورزشی خود گنجانیده بود. رومی ها اولین استخرهای شنا را بنا کردند و گفته می شود که در قرن اول پیش از میلاد ( گی یس می سی ینس[1] ) اولین استخر آب گرم را ساخت.

      برخی عدم تمایل اروپائیان به شنا را در قرون وسطی ترس از گسترش و سرایت عفونت و بیماری های مسری می دانند از طرفی شواهدی وجود دارد که نشان می دهد در سواحل بریتانیای کبیر در اواخر قرن 17 میلادی از شنا در آب به عنوان وسیله ای برای درمان استفاده می شود. البته تا پیش از قرن نوزدهم شنا به عنوان تفریح و ورزش در میان مردم جایگاهی پیدا نکرد. زمانی که نخستین سازمان شنا در سال 1837 تأسیس شد در پایتخت بریتانیا یعنی لندن،  6 استخر سر پوشیده وجود داشت که مجهز به تخته شیرجه بودند. در سال 1846 اولین مسابقه  شنا در مسافت 440 یارد در استرالیا بر پا شد که بعد از آن هر ساله نیز به اجرا در آمد. باشگاه شنای « متروپولیتین[2] » لندن در سال 1869 تأسیس شد که بعدها به انجمن شنای غیر حرفه ای تغییر نام پیدا کردکه در واقع هیئت رئیسه شنای غیر حرفه ای بریتانیا بود. فدراسیون های ملی شنا در چندین کشور اروپایی در سال 1882 تا 1889 شکل گرفتند.[3]

تعداد صفحه :۱۶۶

قیمت : 17300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********

دسته بندی : معماری و شهرسازی