دانلود متن کامل پایان نامه برنامه ريزي توسعه گردشگري در شهر صد دروازه با تاكيد بر آثار تاريخي، باستاني و فرهنگي

دانشگاه آزاد اسلامی

               واحد گرمسار

 

پایان نامه كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي توريسم(M.A)

 

عنوان:

برنامه ريزي توسعه گردشگري در شهر صد دروازه با تاكيد بر آثار تاريخي، باستاني و فرهنگي

 

استاد راهنما:

سركار خانم دكتر پروانه عزيزي

 

استاد مشاور:

جناب آقاي دكتر حيدر لطفي

 

نيمسال اول سال تحصيلي: 91- 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

چکیده 1

مقدمه 1

فصل اول: كليات تحقيق. 3

بيان مسئله : 4

اهميت و ضرورت تحقيق. 5

اهداف تحقيق. 6

فرضيه هاي تحقيق. 6

پيشينه تحقيق. 6

روش تحقيق. 7

جامعه آماری. 7

روش جمع آوري اطلاعات.. 7

محدودیت ها وتنگناهای تحقیق. 7

فصل دوم: مباني نظري تحقيق. 8

1- گردش گری. 9

2- تاریخچه گردش گری. 10

3- گردش گر. 13

4- انواع گردش گری. 13

1-4- گردش گری فرهنگی- تاریخی. 13

2-4- گردش گري ماجراجويانه 14

3-4- گردش گري ورزشي. 14

4-4- گردش گري درماني. 14

5-4- گردش گري انبوه يا تفريحي. 15

6-4- گردش گري نوستالژيك. 15

7-4- گردش گري روستايي. 16

8-4- گردش گري قومي. 16

9-4- گردش گري شهري. 16

10-4- گردش گري مبتني بر كسب و كار. 17

11-4- گردش گري مذهبي. 18

12-4- گردش گري مبتني بر روي دادها 18

13-4- طبيعت گردي. 18

14-4- گردش گري براي ديدار بستگان. 19

5- انواع جاذبه ها وفعالیت های جهان گردی. 19

1-5- جاذبه های طبیعی. 20

1-1-5- آب و هوا 20

2-1-5- چشم انداز های طبیعی. 20

3-1-5- نواحی ساحلی و دریایی. 21

4-1-5- پوشش گیاهی و حیات جانوری.. 21

5-1-5- پارک ها و مناطق حفاظت شده 21

6-1-5- جهان گردي سلامت.. 21

2-5- جاذبه های فرهنگی. 22

1-2-5- منزل گاه های فرهنگی ، تاریخی و باستانی. 22

2-2-5- الگوهای شاخص فرهنگی. 22

3-2-5- موزه ها و سایر تسهیلات فرهنگی. 22

4-2-5- صنایع دستی و هنرها 23

5-2-5- جاذبه های شهری.. 23

6-2-5- جشنواره های فرهنگی. 23

7-2-5- کنفرانس ، همایش و جلسات.. 24

6- گردش گری پایدار. 24

7- اصول توسعه پايدار صنعت گردش گري. 25

8- گردش گري و توسعه روستايي. 25

9- گردش گري شهري پايدار. 26

10- نظريه هاي گردش گري. 26

1-10- ديدگاه اقتصادي. 28

2-10- دیدگاه سیاسی. 29

3-10- دیدگاه اجتماعی – فرهنگی. 30

11- آثار گردش گري. 31

1-11- آثار اقتصادي توسعه گردش گري. 33

2-11- آثار اجتماعي – فرهنگي توسعه گردش گري. 34

3-11- آثار محيطي توسعه گردش گري. 37

12- توسعه پايدار. 37

13- اجزای توسعه گردش گری. 38

14- جهان گردي. 39

15- نظام جهان گردي. 41

16- مسافرت و جهان گردی در دوران گذشته 42

17- توسعه اخیر جهان گردی. 42

18- برنامه ریزی. 44

19- واژگان فنی برنامه ریزی جهان گردی و مراجع. 45

1-19- هدف عملی. 46

2-19- خط مشی. 46

3-19- برنامه. 46

4-19- راهبرد 46

20- اهمیت برنامه ریزی جهان گردی. 46

21-سطوح و انواع برنامه ریزی جهان گردی. 47

1-21-سطح بین الملل. 47

2-21-سطح ملی. 47

3-21-سطح منطقه ای.. 47

فصل سوم: معرفي منطقه مورد مطالعه 48

1- جغرافیای طبیعی استان سمنان. 49

1-1- موقعیت جغرافيايي. 49

2-1- وسعت.. 51

3-1- اقلیم 52

4-1- پوشش گیاهی. 53

5-1- منابع آبی. 54

6-1- معادن. 56

2- جغرافیای انسانی استان سمنان. 58

1-2- جمعیت.. 58

2-2- ساختار سنی و جنسی جمعيت.. 59

3-2- آموزش.. 59

4-2- بهداشت.. 60

5-2- مهاجرت.. 61

6-2- زبان و گویش.. 62

7-2- مذهب.. 62

3- جغرافیای اقتصادی استان سمنان. 65

1-3- کشاورزی.. 65

2-3- صنعت.. 65

3-3- صنایع دستی. 66

4-3- خدمات.. 67

4- جغرافیای طبیعی شهرستان دامغان. 68

1-4- موقعیت جغرافیایی دامغان. 68

2-4- وسعت.. 69

3-4- اقلیم 70

1-3-4- پارامترهاي اقليمي. 71

1-1-3-4- دما 71

2-1-3-4- بارندگي. 71

3-1-3-4- بادهاي محلي. 71

2-3-4- ناهمواري ها 72

5-4- منابع آبی. 73

1-5-4- آب های سطحی. 73

1-1-5-4- رود چشمه علي. 73

2-1-5-4- نهر شش آسياب (نهر سرخان) 73

3-1-5-4- كال شور. 73

2-5-4- آب هاي زيرزميني. 73

6-4- پوشش گیاهی. 74

7-4- معادن. 74

5- جغرافیای انسانی شهرستان دامغان. 74

1-5- جمعیت.. 74

2-5- ساختار سنی و جنسی. 75

3-5- آموزش.. 75

4-5- بهداشت.. 75

5-5- مهاجرت.. 75

6- جغرافیای اقتصادی شهرستان دامغان. 75

1-6- کشاورزی.. 75

2-6- صنايع. 76

3-6- خدمات.. 76

7- جغرافیای فرهنگی شهرستان دامغان. 76

1-7- زبان. 76

2-7- خوراک.. 77

3-7- آداب و رسوم 77

4-7- مذهب.. 77

فصل چهارم: آثار تاريخي، باستاني و فرهنگي شهر صد دروازه 78

1- تاريخچه شهر دامغان. 78

1-1- دامغان پايتخت اشکانيان. 78

2-1- دامغان پايتخت ساسانيان. 79

3-1-گذشته تاریخ دامغان. 79

4- آثار تاریخی ، فرهنگی و باستانی شهرصدردروازه 79

1-4- مساجد 79

1-1-4- مسجد تاريخانه. 79

2-1-4- مسجد جامع دامغان. 82

3-1-4- مناره ي مسجد جامع. 83

5-1-4- حسينيه ي حضرت ابوالفضل (ع) 84

2-4- كاروان سراها 84

1-2-4- كاروان سراي قوشه. 84

2-2-4- كاروان سراي سپهسالار اميرآباد 86

3-2-4- كاروان سراي شهر دامغان. 86

3-4- قلاع. 86

1-3-4- قلعه ي گردكوه 86

2-3-4- قلعه ي اميرآباد 86

3-3-4- قلعه ي دولت آباد 86

4-3-4- قلعه ي عبدالله آباد 87

5-3-4- قلاع روستاي مايان. 87

6-3-4- ساير قلاع و آتشكده 87

7-3-4- قلاع تنگه ي چشمه علي. 88

5-4- نقاره خانه 88

6-4- تپه هاي تاريخي. 88

7-4- برج ها 88

1-7-4- برج طغرل. 88

2-7-4- برج پير علمدار. 89

3-7-4- گنبد زنگوله. 91

8-4- عمارات باستاني. 91

1-8-4- عمارت دختر ناصرالدين شاه 91

2-8-4- عمارت آغا محمدخان و فتحعلي شاه قاجار در چشمه علي دامغان. 91

9-4- بازار. 92

1-9-4- بازار عمومي. 92

10-4- مدارس قديمي. 93

1-10-4- مدارس و مراكز علمي دامغان. 93

2-10-4- مدرسه ي حاج فتحعلي بيگ معروف به پامنار. 93

3-10-4- مدرسه ي موسويه. 93

4-10-4- مدرسه ي مطلب خان. 94

11-4- حمام هاي قديمي. 94

13-4- مسجد و تكيه روستاي سبحان. 96

13-4- خانه لطفي. 96

14-4- خانه آقاي ابراهيمي. 97

16-4- خانه مير رحيمي. 97

17-4- ساختمان روستاي عباس آباد 97

18-4- تپه حصار دامغان. 97

19-4- گوهر قلعه 98

20-4- قلعه هاي كوهستاني منصور كوه 98

21-4- برج چهل دختر دامغان. 99

22-4- مقبره شاهرخ ميرزا 100

23-4- كوير رملي (شن هاي روان) 100

24-4- تنگه زندان. 101

25-4- سد شهيد شاه چراغي. 101

26-4- چشمه هاي آب معدني – باداب سورت دامغان. 102

27- چشمه علی دامغان. 103

1-27- موقعیت جغرافیایی چشمه علی : 103

3-27- انگیزه ساخت بنای چشمه علی : 103

4-27- ساخت مسجد : 104

5-27- وقف آب چشمه : 104

فصل پنجم: نتايج تحقيق. 107

آمار توصيفي. 107

5-1- جنسیت.. 107

5-2- سن. 108

5-3- تحصيلات افراد مورد مطالعه 109

5-4- وضعيت تاهل  افراد مورد مطالعه 110

5-5- وضعيت شغلي افراد مورد مطالعه 111

آمار استنباطی. 112

1- اطلاعات کلیدی گردش گری در توسعه برنامه ریزی گردش گری. 112

2- الویت بندی اطلاعات کلیدی گردش گری در توسعه برنامه ریزی گردش گری. 114

3- نقش رضایت گردش گران در توسعه برنامه ریزی. 115

4- الویت بندی عوامل موثردررضایت گردش گران ونقش آن در توسعه برنامه ریزی گردش گری. 117

5- نقش شبکه های حمل ونقل در توسعه برنامه ریزی گردش گری. 118

6- الویت بندی تأثیر شبکه های حمل و نقل در توسعه برنامه ریزی گردش گری. 119

7- توزیع فراوانی جاذبه های گردش گری در توسعه برنامه ریزی گردش گری. 119

8- الویت بندی متغیرهای جاذبه های گردش گری. 120

9- میزان آشنایی افراد مورد مطالعه با آثار تاریخی ، باستانی وفرهنگی شهرستان دامغان  121

10- میزان تأثیر آثار تاریخی ، فرهنگی و باستانی در توسعه برنامه ریزی گردش گری  122

نتیجه گیری. 122

پیشنهادات.. 125

منابع و ماخذ 126

چكيده لاتين. 155

پرسشنامه 156

 

فهرست شكل ها

عنوان                                                                                       صفحه

دسته بندی انواع جاذبه ها 20

عوامل مؤثر در ساختار گردش گري.. 27

بعاد گردش گري.. 28

 گذار از جهان گردي به گردش گری.. 30

 تأثيرات اجتماعي – فرهنگي گردش گري در چهارچوب محيط گسترده جامعه. 36

مهمترين اجزای برنامه ريزی توسعه جهان گردي.. 39

دسته بندي مسافران. 40

نظام جهان گردي : اجزا و محیط.. 41

نظام جهان گردي : اجزا و محیط.. 42

 دوران های تحول دربرنامه ريزی توسعه جهان گردي.. 45

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                       صفحه

 نقشه تقسيمات سياسی کشور به تفکيک استان. 50

 نقشه استان سمنان به تفکيک شهرستان ها 51

نقشه پوشش گياهی استان سمنان. 54

نقشه رودهای فصلی ودائمی استان سمنان. 56

نقشه پراکندگی معدنی معادن درحال بهره برداری استان سمنان. 58

نقشه تقسيمات کشوری شهرستان دامغان. 70

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                       صفحه

نمودار بارندگی بلندمدت شهرستان های استان سمنان. 53

نمودار ذخاير معادن استان سمنان. 57

نمودار جنسيت افراد مورد مطالعه. 108

نمودار سن افراد مورد مطالعه. 109

نمودار وضعيت تحصيلی افراد مورد مطالعه. 110

نمودار وضعيت تأهل افراد مورد مطالعه. 111

نمودار وضعيت شغلی افراد مورد مطالعه. 112

 

 

فهرست تصاوير آثار تاريخي ، باستاني و فرهنگي

عنوان                                                                                       صفحه

نمايي از ايوان هاي غربي مسجد تاريخانه ي دامغان. 80

نمايي از اطاق ها و ستون هاي مسجد تاريخانه ي دامغان. 80

نمايي از مناره مسجد تاريخانه ي دامغان. 81

شکل شماره 4 : نمايي از مسجد جامع دامغان. 82

شکل شماره 5 : نمايي از شبستان غربي مسجد جامع دامغان. 83

شکل شماره 6 : نمايي از مناره ي مسجد جامع دامغان. 84

شکل شماره 7 : نماي بيروني كاروان سراي قوشه. 85

شکل شماره 8 : نمايي ديگر از كاروان سراي قوشه. 86

شکل شماره 9 : دورنمايي از قلعه ي دولت آباد ، دامغان. 87

شکل شماره10 : نمايي از برج طغرل ، روستاي مهمان دوست.. 89

شکل شماره 11 : نمايي از برج پير علمدار ، دامغان. 90

شکل شماره 12 : نمايی ازنوشته های برج پير علمدار ، دامغان. 90

شکل شماره 13 : نمايي از بناي خشتي گنبد زنگوله ، دامغان. 91

شکل شماره 14 : نمايی از عمارت آغا محمدخان قاجار ، چشمه علي دامغان. 92

شکل شماره 15 : نمايي از مدرسه ي موسويه ، دامغان. 94

شکل شماره 17 : تپه حصار دامغان. 98

شکل شماره 18 : برج چهل دختر- دامغان. 100

شکل شماره 19 :  سد شهيد شاهچراغی- دامغان. 102

شکل شماره 20 : چشمه آب معدنی باداب سورت- دامغان. 103

شکل شماره 21 : چشمه علی دامغان. 104

شکل شماره 22 : چشمه علی دامغان. 105

شکل شماره 23 : چشمه علی دامغان. 105

فهرست جداول

عنوان                                                                                       صفحه

 ابعاد مثبت و منفي تأثيرات گردش گري در جوامع ميزبان. 31

 جهان گردان بين المللی ورودی به تفکيک مناطق (ميليون نفر). 43

 جمعيت شهرهای استان سمنان. 59

 شاخص های انسانی استان سمنان. 60

 وضعيت خانه های بهداشت در استان سمنان. 60

 تعداد مراکز بهداشتی درمانی استان سمنان بر حسب وضعيت جغرافيايی.. 61

مهاجران خارج شده و وارد شده به هريک از استان ها ی کشور طی سال های 85-1375. 63

مهاجران وارد شده به استان سمنان طی 10 سال گذشته برحسب سن و آخرين محل اقامت (نفر) 65

شاخص های اقتصادی در استان سمنان. 67

شاخص های مهم استان سمنان در حوزه فعاليت های عمومی.. 68

بناهای تاريخی دامغان. 96

توزيع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب جنسيت.. 107

توزيع فراوانی سن افراد مورد مطالعه. 108

توزيع فراوانی تحصيلات افراد مورد مطالعه. 109

توزيع فراوانی وضعيت تأهل افراد مورد مطالعه. 110

توزيع فراوانی وضعيت شغلی افراد مورد مطالعه. 111

توزيع فراوانی اطلاعات کليدی گردش گری در توسعه برنامه ريزی گردش گری.. 114

رتبه بندی متغيرها با استفاده از شاخص ضریيب تغييرات (c . v). 115

توزيع فراوانی نقش رضايت گردش گران در توسعه برنامه ريزی گردش گری.. 116

رتبه بندی متغيرهای رضايت گردش گران با استفاده از شاخص ضريب تغييرات.. 117

توزيع فراوانی شبکه های حمل و نقل در توسعه برنامه ريزی گردش گری.. 118

رتبه بندی متغيرهای شبکه های حمل ونقل با استفاده از شاخص ضريب تغييرات.. 119

توزيع فراوانی جاذبه های گردش گری در افراد مورد مطالعه. 120

رتبه بندی متغيرهای جاذبه های گردش گری  با استفاده از شاخص ضريب تغييرات (c . v). 120

توزيع فراوانی ميزان آشنايی افراد مورد مطالعه با آثار تاريخی.. 122

توزيع فراوانی ميزان تأثير آثار تاريخی ، فرهنگی و باستانی در توسعه برنامه ريزی گردش گری.. 122

 

چکیده

گردش گری ، صنعتی درحال رشد است وحتی اگر دردوره هایی رشد کم باشد ، اما باز درطولانی مدت رشد دیده می شود . برخی از صاحب نظران گردش گری را نوش داروی مسائل توسعه یک منطقه می دانند. این دیدگاه واقع بینانه نیست زیرا منافع گردش گری می تواند همراه با مضرات اساسی همراه باشد . بررسی اثرات مثبت و منفی گردش گری ، مشخص می کند که تصمیم در مورد توسعه گردش گری ، باید به دقت گرفته شود . توسعه گردش گری باید براساس خط مشی های برنامه ریزی شده انجام شود . برنامه ریزی برای توسعه پایدار و حفظ محیط ، حیاتی است . اگر با دیدی جامع نگاه کنیم ، رابطه گردش گری با جامعه ، حکومت ، مناطق و کشورها ، نیازمند توجه به مسائل مختلفی است که اهمیت برنامه ریزی را نشان می دهد . برنامه ریزی اطمینان می دهد که توسعه گردش گری توانایی واقعی کردن منافع و کاهش مضرات گردش گری را دارد . تحقیق حاضر نقش برنامه ریزی در توسعه گردش گری شهر صددروازه را با تأکید بر آثار تاریخی ، باستانی وفرهنگی مورد بررسی قرارداده است . این تحقیق ازنوع توصیفی- تحلیلی است . برای جمع آوری اطلاعات علاوه برمصاحبه با صاحب نظران از پرسش نامه به عنوان ابزار اصلی تحقیق استفاده گردیده و به همین منظور روش این تحقیق پیمایشی است . جامعه آماری کلیه دانش جویان ، اساتید وصاحب نظران امر گردش گری وبرنامه ریزی گردش گري دانشگاه آزاد و دانش جویان رشته جهان گردي دانشگاه پیام نور واحد دامغان می باشد . حجم نمونه 310 نفر درنظر گرفته شد و350 پرسش نامه تهیه و در اختیار پرسش گران قرار گرفت . برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss استفاده گردید . نتیجه نشان داد که تعداد و نوع بازدید کنندگان از منطقه ، مزایای اقتصادی حاصل شده توسط گردش گ رضایت گردش گران ، احساس امنیت ، سرگرمی های شبانه ، وجود هواپیما ، قطار ، پارک های مصنوعی ، سایت ها و بناهای تاریخی و تأسیسات اقامتی از عوامل مهم در توسعه برنامه ریزی گردش گری درشهرستان دامغان می باشند . توجه به اين عوامل توسط سازمان های مرتبط  در بهترشدن جذب گردش گر مؤثر خواهد بود .

 

واژگان کلیدی : توسعه گردش گری ، برنامه ریزی ، شهرصددروازه ، آثار تاريخي ، باستاني ، فرهنگي ، گردش گری

 

مقدمه

امروزه صنعت گردش گري در دنيا ، يكي از منابع مهم در آمد و در عين حال از عوامل موثر در تبادلات فرهنگي بين كشورهاست و به عنوان گسترده ترين صنعت خدماتي جهان حائز جايگاه ويژه اي است ، از اين رو بسياري از كشورها دررقابتي نزديك و فشرده ، در پي افزايش بيش از پيش منافع و عوايد خود از اين فعاليت بين المللي اند .

كشور ما نيز با قدمت تاريخي چندين هزار ساله و منابع فراوان و غني جذب گردش گر ، مي تواند در اين رقابت جهاني فعالانه شركت كند و از اين منبع سرشار ، سهمي شايسته و درخور داشته باشد .

البته پر واضح است كه موفقيت در اين عرصه و دست يابي به منافع مادي و غير مادي حاصل از آن مستلزم درك پديده گردش گري ، شناخت ابعاد و آثار آن و هم چنين آشنايي با مديريت صحيح موسسات و دستگاه هاي متولي صنعت گردش گري است ؛مديريتي كه با جديدترين دست آوردهاي علمي هم آهنگ باشد . برنامه ريزي گردش گري ، به روش هايي كه سياست گذاران براي دست يابي به اهداف توسعه گردش گري انتخاب مي كنند مي گويند . برنامه ريزي مي تواند سخت افزاري يا فيزيكي باشد و مي تواند نرم افزاري يا سازماني باشد . اين كار مي تواند در سطوح ملي ، منطقه اي و محلي انجام شود و شامل مراحل زير است :

تحليل تقاضا ، تحليل در دست رس بودن و كيفيت دارايي هاي گردش گـري یا پيش بيني تقاضاي گردش گر ، هزينه و بودجه بندي برنامه گردش گري ، مسائل  توسعه منابع انساني و بازاريابي .

مطالعه نقش برنامه ريزي در توسعه گردش گري در ايران به خصوص شهرستان دامغان مي تواند داراي اهميت زيادي باشد . تحقيق حاضر با عنوان توسعه گردش گري در شهر صددروازه با تاكيد بر آثار تاريخي ، باستاني و فرهنگي در همين راستا تنظيم گرديده است و به اميد اين كه نتايج آن مورد استفاده مسئولان و دست اندركاران مسائل گردش گري قرار گيرد .

 

فصل اول:

كليات تحقيق

 

بيان مسئله :

گردش گـري پديده قـرن بيستـم است و نمي توان آن را ناديـده گـرفت : بلكه بايد بـه عنـوان پديـده اي كـه وجود دارد (خوب يا بد ) به آن نگريست . همه سـال ها ميليون ها نفر به سـفر مي روند و كسـي نمي تواند آن ها را از سفر بازدارد ؛ آن ها خواهند آمد پس بگذاريد از اين حركت به عنوان منبعي براي توسعه استفاده شود . (kuban,1978,p84)اهميت گردش گري به عنوان پديده اي نوين ، از ابعاد مختلف اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي فرهنگي و زيست محيطي قابل بحث و بررسي است . (Rojeck , 1997 , p12)

گردش گـري درعصر حاضر ، به عنوان صنعت بدون دود ،  توان مندي ها و طرف داران بسـياري دارد . رشد قابل توجه و چشم گير گردش گري در 50 سال گذشته نشان دهنده اهميت فراوان اقتصادي و اجتماعي اين پديده است . مطابق با برآورد سازمان جهاني گردش گري ، كل گردش گر دنيا در سال 1950 تقريباً 25 ميليون نفرودر سال 2000 حدود 70 ميليون نفر بوده كه اين رقم در سال 2020 به حدود يك ميليارد و 600 ميليون نفر خواهد رسيد . اين ارقام  نشان دهنده رشد 7 درصدي در يك دوره پنجاه ساله است . (سازمان جهاني گردش گري ، 2005 ، ص20)

توسعه گردش گري ، به ويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته ، عامل موثري در مقابله با فقر است و موجب افزايش در آمد قشرهاي مختلف ، كاهش بيكاري ورونق اقتصادي و در نتيجه بهبود كيفيت زندگي مردم و افزايش رفاه اجتماعي مي شود . بررسي ها نشان مي دهد كه ارزهاي به دست آمده از فعاليت هاي گردش گري ، در تنظيم تراز پرداخت هاي بسياري در كشورها ، به ويژه كشورهاي كمتر توسعه يافته كه معمولاً وابسته به يك محصول اند ، موثر واقع شده است . (سازمان جهاني گردش گري 2005 ، ص 19)

در گردش گري روندهاي موثر زيادي وجود دارد كه مقامات محلي بايد از آن ها مطلع باشند . يك روند كلي اين است كه بيشتر گردش گران مايل به شركت در فعاليت هاي تفريحي ، ورزشي و ماجراجويي ، شناخت تاريخ و فرهنگ و محيط زيست مناطق مورد اقامت خود هستند . جهان گردي ماجراجويانه و علاقه وافر به آن مانند ديگر اشكال خاص گردش گري مثلاً گردش گري مذهبي ، سلامت ، زادگاهي و فرهنگي به سرعت رو به رشد هستند . گردش گري بسيار مردمي شده است . بسياري از گردش گران نسـبت به ملاحظات زيست محيطي ، حسـاس و دقيق بوده ، خواهان ديـدن محـل هايي هستند كه به خوبـي در موردشان چاره انديشـي شده و مشـكلات اجتمـاعي يا زيسـت محيـطي ايجـاد نمـي كنند . سفر تجاري و سفر براي حضور در گردهمايي ها و جلسات هم چنان روبه رشد است . (ضرغام بروجني ، 1389 ، ص 16)

براي دست يابي به موفقيت در مديريت و توسعه گردش گري در تمام سطوح ضروري است . تجربه بسياري از مناطق جهان گردي در دراز مدت نشان داده است كه روش برنامه ريزي شده براي توسعه جهان گردي مي تواند بدون ايجاد مشكلاتي مهم فوايدي به همراه آورد و بازار جهان گردي رضايت بخشي را حفـظ كند . مكـان هايي كه در آن گـردش گري ، بدون برنامـه ريزي توسـعه مي يابد ، اغلب دچـار مشكلات اجتماعـي و محيطي مي شوند . اين مسائل براي سـاكنان زيـان آور و براي بسـياري از جهان گردان ناخوشايند است و موجب ايجاد مشكلاتي در داد و ستد و كاهش منافع اقتصادي مي شود . اين مكان هاي جهان گردي غير قابل كنترل نمي توانند به طور موثر با مناطق جهان گردي برنامه ريزي شده رقابت كنند . (ضرغام بروجني ، 1389 ، ص 16)

جاذبه هاي شهري نقش مهم و محرك  در پيداش گردش گري و توسعه آن ايفا مي كنند . گردش گري به واسطه ماهيت خود فعاليت پيچيده و تركيبي ، مستلزم مشاركت بخش هاي مختلف و متعدد جامعه است و به همان اندازه نيز اثرات گسترده اي در بر دارد . از همين رو ، گـردش گـري در هـر مرحـله و هر گام نيازمند برنامه ريزي وهم آهنگي و براي توسعه و مديريت موفقيت آميز آن برنامه ريزي در كليه سطوح از اهميت خاصي برخوردار است . شهر تاريخي دامغان ، با ميراث فرهنگي ، هنري ، تاريخي و باستاني همانند مسجد تاريخانه ، پير علمدار ، درياچه چشمه علي ، خرابه هاي تپه حصار و . . . كه داراي ارزش و شهرت فراواني اند ، فرصت هاي بسيار مناسب براي جذب گردش گران از تمام منـاطق دنيا و ايـران داراست . امـا به رغم وجود جاذبه هاي گـردش گـري فـراوان و عليرغـم موقعيت مناسـب و مسـاعد جغـرافيايي وجـود بسـياري از مـواهب طبيعي و فـرهنگي و انواع جاذبه هاي قابل عرضه به بازارهاي جهان گردي بين المللي ، مسئله گردش گري در شهر دامغان جايگاه واقعي خود را نيافته است .

بـرنامه ريـزي توسـعه گـردش گـري در شـهر دامـغان بـايد بـه شـيوه اي نـظام يـافته انجـام گيـرد . بـا برنامه ريزي گردش گري با توجه به نقش برنامه ريزي توسعه گردش گري ، اين پژوهش در صدد آن است تا به اين سوال پاسخ دهد كه برنامه ريزي چه تاثيري در توسعه گردش گري شهر دامغان دارد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 147

قیمت : 17300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********