متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی

با عنوان : تأثير بازي‌هاي پيش‌دبستاني بر مهارت‌هاي ذهني و اجتماعي كودكان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاداسلامی

واحدارسنجان

دانشکده علوم انسانی، گروه علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

 گرایش: آموزش و پرورش پیش دبستانی

عنوان:

تأثير بازي‌هاي پيش‌دبستاني بر مهارت‌هاي ذهني و اجتماعي كودكان

مراكز پيش‌دبستاني ناحيه يك شهر شيراز در سال تحصيلي93-92

استاد راهنما:

دکتر یونس محمد زاده

استاد مشاور:

دکتر جهانگیر مهر افشا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

     پژوهش حاضر یک پژوهش از نوع شبه آزمایشی ب

ا گروه کنترل و آزمایش است، که به تأثير بازي هاي پيش دبستاني بر مهارت هاي ذهني و اجتماعي كودكان مراكز پيش دبستاني ناحيه يك شهر شيراز در سال تحصيلي93-92 پرداخته است.

     جامعه آماری شامل 3086 کودک پیش دبستانی می باشد که در گروه سنی 5 تا 6 سال مشغول به تحصیل بودند که از بین آنها 60 نفر به صورت تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند . شركت كنندگان پژوهش به دو گروه کنترل و آزمایش تقسيم شدند.پس از یکسان سازی گروه ها ابتدا از كل شركت كنندگان، که 30 نفر آن ها پسر و 30 نفر دختر بودند پيش آزمون بصری – حرکتی بندر گشتالت به منظور سنجش مهارت های ذهنی از کودکان گرفته شد و پرسشنامه ی مهارت های اجتماعی ماتسون(1983) به منظور سنجش مهارت های اجتماعی کودکان در اختیار معلمان قرار داده شد. سپس از هر گروه 15 نفر به صورت تصادفی به عنوان گروه آزمایش و 15 نفر نیز به عنوان گروه کنترل انتخاب گردیدند و بازی­ها به گروه های آزمایش طی دو ماه و هرهفته دو جلسه ی یک و نیم ساعته آموزش داده شد. بعد از آموزش بازی ها، مجددا آزمون ها تکرار گردید، سپس داده های بدست آمده از طریق آمار توصیفی و آزمون تحليل كواريانس چند متغيره (مانكووا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشانگر تأثیر بازی ها بر مهارت های ذهنی و اجتماعی کودکان گروه آزمایشی نسبت به کودکان گروه کنترل به طور معنادار بود.

کلید واژه ها: بازی های پیش دبستانی، مهارت های ذهنی، مهارت های اجتماعی،کودکان پیش دبستانی

1-1- مقدمه:

     انسان با مجموعه ای از ویژگی های خود متولد می شود. این ویژگی ها در ارتباط مستقیم با حیات زیستی انسان هستند یعنی بدون وجود آنها امکان ادامه ی زندگی و بقاء برای انسان موجود نیست، این ویژگی ها عبارتند از غذا خوردن، آشامیدن، نفس کشیدن و غیره.همزمان با افزایش سن بتدریج ویژگی های دیگری در انسان پدید می آید.این ویژگی های ثانویه بدون تردید نتیجه تعامل کودک با محیط و در واقع اثرات متقابل وراثت و محیط بر روی کودک است.از جمله ی این ویژگی ها رشد ذهنی کودک و میل کودک برای فعالیت های گروهی و ارتباط با دیگران است که این فعالیت ها در سنین پیش از دبستان بیشتر در قالب بازی نمود پیدا می کند. با در نظر گرفتن این موضوع نقش والدین و مربی آموزشی می تواند نقشی تعیین کننده در هدایت و رشد این گونه فعالیت ها به سمت پرورش مهارت­های ذهنی و اجتماعی کودک در جهت مناسب باشد.  

     ظرفيت حركتی كودك همزمان با رشد يافتگی فيزيولوژيكی و همچنين بر اساس چگونگی تعامل با اطرافيان كه به ميدان تحولی كودك نظم، جهت و انسجام می دهد، متحول می شود. بازی شرايطی را برای كودك فراهم می سازد كه بر اساس آن می تواند به اكتشاف دنيای پيرامونش بپردازد و امکان رشد وسیع و همه جانبه کودک را فراهم می سازد(دادستان،1386).

   امروزه اهميت و ارزش بازي در دوران كودكي به وسيله ي پژوهش هاي گسترده، كاملاً مورد تأييد قرارگرفته است. بازي روي رشد جسمي، عاطفي، ذهني، آموزشي، اخلاقي، شخصيتي، اجتماعي تأثير مي گذارد و داراي ارزش تشخيصي و درماني نيز مي باشد(مقدم، 1386).

با اينكه از زمان ميشل منتني فيلسوف و مربي بزرگ دوره­ي رنسانس بازي مورد توجه خاص دانشمندان آموزش و پرورش بوده است، ولي در هيچ عصري به اندازه ي زمان ما بازي مورد مطالعه و پژوهش دقيق روانشناسان واقع نشده است. پژوهش هاي جديد نشان داده است كه بازي تأثير بسياري در رشد بدني و ذهني كودكان دارد(ماجستي،1373).

     بازي يك امر بدون حضور ذهن يا بدون ساخت نيست، بلكه بخش جدايي ناپذيري از زندگي ماست. وسيله ي مؤثري براي كاركرد بهينه، مؤثر در بزرگسالي وفراگيري رشد شناختي است(هولزينگا،1950؛ به نقل از مونگيلو[1]، 2006).

     انجام بازي صرفاً عامل افزايش يادگيري و رشد هوشي نخواهد بود بلكه پيروي از قواعد، اصول و بازي هاي آموزشي و … براي رشد هوشي الزامي است(مهجور، 1386).

بر اساس نظريات “پياژه و ويگوتسكي” بازي اصلي ترين عامل رشد شناختي كودك است. همچنين يكي از پاك ترين روش هاي فكري قابل دسترس براي خردسالان مي باشد. كودكان در قالب بازي با درك واقعيتها و كنترل مهارت هاي شخصي به تعادل دست مي يابند(انگجي و عسگري، 1385).

     پژوهشگرانی مانند كفارت، هارتمن، جين آيرز، حركت و فعاليت را اساس يادگيری و پايه ای برای تحول ذهنی می دانند. آنان تفكيك ناپذيری نيروهای روانی و جسمانی را در به اجرا درآوردن هرگونه الگوی حركتی آن هم در مراحل اوليه آموزش، به منزلۀ يك اصل اساسی مورد تأكيد قرار می­دهند(كفارت و همکاران به نقل از مشرف جوادی، 1367).

     جنسن[2](2002) معتقد است كه فرد می تواند مجموع تواناييهای مغزی خود را به ياری حركت مورد بهره برداری قرار دهد يا توان مندي هايی را به منصه ظهور برساند. از اين رو، در نظرگرفتن جنبه های حركتی و تحليل آنها، برای درك رشد تواناييهای ذهنی ضروری است(دادستان، 1379).

     توانايي های ذهنی امكان ندارد كه از تواناييهای حركتیِ پايه جدا باشند. بنابراين، مطالعه اين گونه حركتها و فراهم ساختن امكان پرورش و رشد آنها سبب تقويت و حتی ترميم توانايي های ذهنی می‌شود. از نظر پياژه، رشد كودك بستگی بسيار به دستكاری دخل و تصرف او در محيط و پيرامونش و تعامل با آن دارد. وی معتقد است كه آگاهی از طريق اجرا حاصل می شود(اسلاوين، ترجمه سيد محمدی، 1385) کودکان برای آنکه بتوانند خودشان را با اجتماعی که در آن زندگی می کنند، هرچه بیشتر سازگار کنند، باید مهارت های اجتماعی گوناگون را بیاموزند. رشد حركتی و شركت فعال كودك در بازيهای گوناگون حركتی اساس رشد عاطفی- اجتماعی، روانی- حركتی و شناختی او را تشكيل می دهد پس برای آموزش و تغيير مهارتهای اجتماعی و ذهنی كودكان بايد به تقويت و غنی سازی محيط آنان قبل از ورود به دبستان مبادرت ورزيد، زيرا كودكان ضمن جستجو در محيط، با رويدادهايی روبه رو می شوند كه علاقه آنان را جلب می كند. آنها به ويژه تحت تأثير رويدادهايی قرار می گيرند كه نسبتا تازگی دارند، يعنی رويدادهايی كه با تجربه های قبلی آنان، كاملاً منطبق نباشند. پس وظيفه آموزش پيش دبستانی افزودن توانايی است تا دانايی، زيرا كودك در آغاز انديشه كاملاً منطقی ندارد و لازم است مراحلی فراهم آورد كه طی سپری كردن آن مراحل فكرمنطقی كودك گسترش يابد. ذهن كودك وقتی به خوبی تحول می يابد كه فعال باشد. كودك فقط چيزهايی را خوب فرا می گيرد كه از راه مشاهده، تعمق، تجربه و فعاليت شخصی آموخته باشد. در اين ميان بازيهای كودكان-بازيهای سازمان يافته و هدايت شده و بازيهای آزاد- نقشی بی بديل در تسريع و تقويت توانايي هايشان ايفا می كند(پياژه،1964؛ اسميلنسكی[3]، 1968؛ پاپاليا و الدز،[4] 1992).

بسياري از مربيان آموزش و پرورش به نقش بازي به عنوان يكي از مطلوب ترين عوامل آموزش و پرورش، اشاره كرده اند. مونته سوري ، فروبل ، دكرولي ،پياژه و گانيه از جمله كساني هستند كه براي آموزش مفاهيم آموزشي به كودكان از بازي هاي آموزشي استفاده مي كردند و استفاده از آن را به عنوان عمده ترين وسيله ي آموزش كودك براي يادگيري موضوعات مختلف مورد تأكيد قرار داده اند.(انگجی،1385).

برنامه‌های حركتی و بازي‌های هدفمند همراه با ساير فعاليتهای تربيتی و پرورشی بستری مناسب برای تمرين و تكرار برخی از مفاهيم ذهنی و شناختی و پرورش مهارتهای اجتماعی در دوره پيش دبستانی است. حركت وسيله ای برای برقراری ارتباط و آموزش است و با آن می توان مفاهيم اوليه مانند وزن، جهت يابی، شكل كميت و كيفيت، زمان و مكان و در مجموع ادراك فضا را به كودكان آموزش داد، زيرا آموزش نظری برای كودكان سنين پيش دبستانی خسته كننده است، ضمن آنكه كودكان اين سنين در نيم دوره پيش عملياتی هستند و درك مفاهيم نظری بدون عمل برای آنان ميسر نیست و زمان بر است(جنسن، 2002).

1-2- بيان مسئله:

 در گذشته تصور می شد بازی، صرفاً فعالیتی است که به منظور وقت گذرانی و گاهاً لذت بردن کودکان، مورد استفاده آنهاست و هیچ فایده دیگری از آن حاصل نمی شود. اما، امروزه استفاده از بازی در زمینه درمان و آموزش به کودکان گسترش یافته است و این امر به دلیل آن است که بازی به عنوان یک فعالیت لذت بخش برای کودکان بهترین ابزار برای برقراری ارتباط و ایجاد تغییر در رفتار آنها می­باشد. علاوه بر استفاده های هدف دار از بازی، فرایند بازی کودکان در جمع همسالان خود و یا به همراه بزرگترها، فواید بسیاری نظیر تسهیل رشد شناختی، اجتماعی، عاطفی و جسمی کودکان دارد. بازی یکی از بخش های طبیعی دوران کودکی است و فعالیتی است که صرفاً برای لذت بردن انجام می شود و انگیزه پنهانی ندارد. بازی خواسته خود کودک است، کودکان برای خودشان بازی می کنند و توقع جریمه شدن یا پاداش هایی چون شکلات، توجیه یا پول را ندارند. بزرگتر ها تمایل دارند بازی را یک فعالیت نه چندان مهم در نظر بگیرند. اما بازی در رشد اجتماعی و شخصیتی کودک اثر بسزایی دارد و این اثر در تمام طول زندگی ادامه می یابد. بازی توانایی های کودک را به کار می اندازد و خلاقیت را به همراه می­آورد. در خلال بازی، کودک بیشتر از حواس خود استفاده می‌کند و این عمل سبب تقویت حواس او می‌گردد. در خلال بازی­های گروهی، کودکان انعطاف ‌پذیری، نوبت گرفتن و اجتماعی شدن را آغاز می‌کنند و رضایت خود را تا گرفتن نتیجه به تأخیر می‌اندازند و استقامت و انتظار کشیدن را در خود تقویت می‌کنند( بابا جان، 1377 ).

تعداد صفحه :112

قیمت : شش هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********** *********