متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

با عنوان : تحلیل تئوری و عددی مدهای واماندگی در پانل ساندویچی لانه زنبوری تحت بارهای ترکیبی در حالت استاتیکی

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” پاياننامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي
عنوان :
تحليل تئوري و عددي مدهاي واماندگي در پانل ساندويچي لانه زنبوري تحت بارهاي تركيبي (محوري، پيچشي، خمشي) در حالت استاتيكي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:
در اين تحقيق مقدار عددي نيروي كمانش و فرورفتگي موضعي پوسته در هسته كه باعث ناپايداري
تير ساندويچي مي شود، با نتايج آزمايشگاهي مقايسه شده است . براي مدل سازي از نرم افزار انسيس
استفاده شده است. واماندگي ناشي از كمانش تحت تاثير بارگذاري فشاري اتفاق مي افتد . (ANSYS)
هنگامي كه ضخامت هسته و مدول برشي آن به اندازه كافي بزرگ نباشد، تير ساندويچي تحت تأثير
بارگذاري فشاري دچار تغيير شكل در پوسته و هسته مي شود. تير ساندويچي با تكيه گاه ساده و هسته
ارتوتروپ فرض مي شود. تغيير شكل تير حاصل جمع تغيير شكل خمشي و تغيير شكل برشي است . تير
علاوه بر نيروي محوري، تحت تأثير گشتاور خمشي و بار عرضي قرار مي گيرد. مقدار تنش و خيز دو سر
تيري كه دچار واماندگي كمانش شده است، با تنش در حال ت بارگذاري تركيبي مقايسه شده است .
مقايسه نتايج، صحت روش عددي را تأييد ميكند.
همچنين مقدار تحليلي نيروي كمانش و فرورفتگي موضعي پوسته در هسته كه باعث ناپايداري تير
ساندويچي مي شود، با نتايج آزمايشگاهي مقايسه شده است . براي تحليل كمانش از تئوري كلاسيك
استفاده شده است. مقايسه نتايج، صحت روش تحليلي را تأييد ميكند.

مقدمه
سازه هاي ساخته شده از دو پوسته سفت و قوي كه با يك هسته سبك از هم جدا شده اند، به عن وان
سازههاي ساندويچي شناخته مي شوند. يك تير ساندويچي از دو ب خش اصلي تشكيل شده است . نخست
هستهي مياني كه ضعيف و معمولاً حجيم اس ت. ديگري پوسته هاي واقع در دو طرف هسته كه قوي و
معمولاً نازك هستند. معمولاً هست هي ضعيف مياني از جنس فوم يا لانه زنبوري مي باشد و پوسته هاي
واقع در دو طرف هسته از كامپوزيت هاي مختلفي، ساخته مي شوند. اين ساختار به ظاهر ساده كه به علت
شباهت ظاهريش با ساندويچ به همين نام خوانده مي شود، مزيت ها و قابليت هاي فوق العاده اي از خود
نشان مي دهد.
يك س اختار ساندويچي، مقاومت بسيار بالاتري نسبت به تك تك اجزاي خود دارد و از سبكي
فوق العاده اي نيز برخودار است . همچنين هزين هي نسبتاً پاييني داشته و به سرعت و سهولت مي توان د در
ساخت وساز مورد استفاده قرار گيرد.
بعد از پروفيل هاي پالتروژن و محصولات تهيه شده به روش قالب باز، تير هاي ساندويچي مه مترين
مورد استفاد هي كامپوزيت ها در صنعت ساختمان است. اين محصولات در گذشته از طريق لايه چيني
دستي و روش قالب باز تهيه مي شدند، اما امرو زه به مدد فرآيندهاي ماشيني، سرعت و كيفيت توليد اين
محصولات تا حد فوق العاده اي افزايش يافته است. همين مسئله موجب كاهش هزينه و افزايش استقبال از
اين محصولات گرديده است.

فصل اول
مقدمه و تاريخچه كار

1-1) سازه های ساندویچی

سازه هاي س اخته شده از دو پوسته سفت و قوي كه با يك هسته سبك از هم جدا شده اند، به عن وان
سازه هاي ساندويچي شناخته ميشوند.

يك تير ساندويچي از دو ب خش اصلي تشكيل شده است . نخست هست هي مياني كه ضعيف و معمولاً
حجيم است . ديگري پوسته هاي واقع در دو طرف هسته كه قوي و معمولاً نازك هستند. معمولاً هست هي
ضعيف مياني از جنس فوم يا لانه زنبوري مي باشد و پوسته هاي واقع در دو طرف هسته از كامپوزيت هاي
مختلفي، ساخته مي شوند. اين ساختار به ظاهر ساده كه به علت شباهت ظاهريش با ساندويچ به همين
نام خوانده مي شود، مزيت ها و قابليت هاي فوق العاده اي از خود نشان مي دهد.
يك س اختار ساندويچي، مقاومت بسيار بالاتري نسبت به تك تك اجزاي خود دارد و از سبكي
فوق العاده اي نيز برخودار است . همچنين هزين هي نسبتاً پاييني داشته و به سرعت و سهولت مي تواند در
ساخت وساز مورد استفاده قرار گيرد.
بعد از پروفيل هاي پالتروژن و محصولات تهيه شده به روش قالب باز، تير هاي ساندويچي مه مترين
مورد استفاد هي كامپوزيت ها در صنعت ساختمان است. اين محصولات در گذشته از طريق لايه چيني
دستي و روش قالب باز تهيه مي شدند، اما امروزه به مد د فرآيندهاي ماشيني، سرعت و كيفيت توليد اين
محصولات تا حد فوق العاده اي افزايش يافته است. همين مسئله موجب كاهش هزينه و افزايش استقبال از اين محصولات گرديده است.
علاوه بر ساخت وساز، موارد استفاد هي زيادي از تير هاي ساندويچي را در صنايع هوافضا، خودرو،
كشتي سازي و غيره مي توان مشاهده نمود.
آنچه تير هاي ساندويچي را به عنوان گزينه هاي مناسب در ساختمان سازي كشورهاي جهان مطرح
ساخته است به شرح زير است:
– سبكي فوق العاده
به علت استفاده از مواد سبك در هست ه، وزن به شدت كاهش مي يابد. يك ديوار هي ساندويچي در
مقايسه با نمون هي مشابه سيماني يا آجري گاه تا ۵۰ برابر سبك تر است . اين مسئله به ويژه در سبك سازي
بنا، مقابله با زلزله و كاهش هزينهي زيرسازي بسيار مهم است.
– مقاومت بالا
علي رغم سبكي فوق العاده، اين محصولات مقاومت فوق العاده اي در برابر انواع بارهاي فشاري و
ضربه اي دارند . اين تير ها نيروي وارده را به خوبي جذب كرده و مقاومت بالاتري نسبت به چوب از خود
نشان مي دهند. اين مسئله در ساخت ديوار ه ها و سقف هاي كاذب از اهميت ويژه اي برخوردار است.

تعداد صفحه : 111

قیمت : شش هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

———- ****         [email protected]