متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسي جرم شناختي ضرب و جرح عمدي در شهرستان شهركرد و راه كارهاي پيشگيري از آن(مطالعه موردی شهرستان شهرکرد)

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق- جزا و جرم شناسی

عنوان :

بررسي جرم شناختي ضرب و جرح عمدي در شهرستان شهركرد و راه كارهاي پيشگيري از آن(مطالعه موردی شهرستان شهرکرد)

استاد راهنما:

دکتر علی ملک زاده

اسفند 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق 2

1-1-مقدمه: 3

1-2- بیان مسئله: 3

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق: 6

1-4- اهداف تحقیق: 7

1-4-1- هدف اصلی: 7

1-4-2-اهداف فرعی: 7

1-5- بررسي تحقيق‌هاي انجام شده(سوابق تحقیق): 7

1-6- سئوالات تحقيق: 11

1-6-1- پرسش اصلی: 11

1-6-2- پرسش فرعی: 11

1-7- فرضيات تحقيق : 11

1-7-1- فرضیه اصلی: 11

1-7-2- فرضیه فرعی: 12

فصل دوم: مروري بر ادبيات موضوع و نظریه‌های جرم شناختی 12

2-1- تعريف اصطلاحات و مفاهيم 13

2-2-مفهوم شناسی 16

2-3-مفهوم لغوي منازعه : 20

2-4-مفهوم اصطلاحي منازعه : 21

 2-5-مفهوم حقوقي منازعه : 21

2-6-ماهيت جرم منازعه : 21

2-7- سوابق تقنینی جرم منازعه: 23

2-7-1- از تولد تا اصلاحات بعدی: 24

2-7-2- منازعه در قانون مجازات جدید(مصوب 1392) 25

  2-8-موضوع جرم منازعه (جرمي عليه اشخاص، امنيت و آسايش عمومي):  . 26

2-9-عناصر و ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم ضرب و جرح: 27

2-9-1-رکن قانونی 27

2-9-2-رکن مادی 31

2-9-3-رکن معنوی 33

2-10-نظریه های مرتبط با جرم ضرب و جرح 33

2-10-1- نظريه ناکامي و بروز خشونت : 34

2-10-2- تبيين هاي جامعه شناختي: 36

2-10-3- نظريه فشار ساختاري: 37

2-10-4-نظریه ی برچسب زنی: 50

2-10-5- نظریه یادگیری: 54

2-11- ریشه های اجتماعی، عوامل فرهنگی وقومی قبیله ای: 59

2-11-1- عوامل تحقق مسائل اجتماعي 59

2-11-2- نظرية  ناهنجاري 64

فصل سوم: روش شناسی  تحقیق 69

3-1-مقدمه 70

3-2-روش تحقیق 71

3-3-جامعه آماری 72

3-4-نمونه و روش نمونه گیری 72

3-4-1-نمونه: 72

3-4-2-برآورد حجم نمونه 73

3-5-ابزارهای پژوهش 73

3-6-روایی پرسشنامه 74

3-7-پایایی پرسشنامه 74

3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 76

3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 74

3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 76

3-10-1- موقعیت و وسعت 76

3-10-2- ویژگی های آب و هوایی 78

3-10-3- ویژگی های انسانی اجتماعی 83

3-10-3-1خصوصيات جمعيتي 83

3-10-3-2نسبت جنسی و سنی جمعيت 83

3-10-3-3- وضعيت باسوادی 84

3-10-3-4- مذهب، گويش و زبان 85

3-10-3-5- مهاجرت 87

3-10-3-6- اشتغال 87

3-10-3-7- وضعيت اقتصادي 88

فصل چهارم: تحلیل داده‌ها 91

4-1-تحلیل آمار 92

4-2- توزيع عوامل جمعيت شناختي (سن- جنس- وضعيت تاهل- تحصيلات) 92

4-3- وضعيت شغلي افراد 99

4-4- تحليل و توصيف روند پرونده‌های قضایی 101

فصل پنجم: نتیجه گیری و راهکاری پیشگیری 117

5-1-نتیجه گیری: 118

5-1-1-فرضیه اول:. 118

5-1-2-فرضیه دوم: 118

5-1-3-فرضیه سوم: 119

5-1-4-فرضیه چهارم: 119

5-2- بررسی انواع پيشگيري از جرم 120

5-2-1-پیشگیری اولیه یا نخستین 120

5-2-2-پیشگیری ثانویه یا دومین 121

5-2-3-پیشگیری ثالث یا سومین 121

5-2-4-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد 122

5-2-5-پیشگیری اجتماعی 122

5-2-6-پیشگیری رشد مدار 124

5-2-7-پیشگیری بلند مدت یا کلان 125

5-2-8-پیشگیری انفعالی 126

5-2-9-پیشگیری فعال 126

5-2-10-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری 126

5-2-11-پیشگیری واکنشی یا کیفری 128

5-2-12-پیشگیری قضایی 129

5-2-13-پیشگیری انتظامی 129

5-2-14-پیشگیری عام 130

5-2-15-پیشگیری خاص 131

5-2-16-پیشگیری وضعی 131

5-3-راهکارهای پیشگیری از جرم ضرب و جرح 133

5-3-1-خانواده ها 134

5-3-2-آموزش و پرورش 134

5-3-3- سایر سازمان های مرتبط 135

5-4- پیشنهادات 136

منابع: 141

چکیده انگلیسی 145

 

چکیده

ضرب و جرح عمدی ازجمله جرایمی هستند که  بر جسم انسان لطمه وارد می‌کنند لذا از آن به عنوان جرم علیه تمامیت جسمانی تعبیر شده است و موضوع آن را اشخاص تشکیل می‌دهند.ضرب و جرح ممکن است در دعوای خانوادگی، اختلاف بین دوستان، اختلاف مالی بین دو نفر، دعوای قومی و قبیله ای و… اتفاق بیافتد. این جرم دو جنبه دارد که شامل جنبه عمومی و جنبه خصوصی جرم می‌شود، جنبه خصوصی قابل گذشت و جنبه عمومی غیرقابل گذشت است اما در صورت گذشت از جنبه خصوصی، جنبه عمومی قابل تخفیف مجازات می‌باشد. ضرب و جرح عمدی ممکن است منجر به جرح، نقص عضو، قتل و… شود که هر یک خود با توجه به ارکان سه گانه هرجرم مجازات آن متفاوت است. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده در حد امکان به تمامی ابعاد جرم شناختی این موضوع بپردازد و از طرفی در جهت اثبات فرضیه های این تحقیق پیش رفته و نهایتاً پس از بررسی همه جانبه این جرم معین گردیده از جمله علل وقوع ضرب و جرح در شهرستان شهرکرد وجود قومیت گرایی در برخی از قسمت های این شهرستان می باشد و علت دیگری که باعث وقوع این جرم شده استفاده از مشروبات الکلی و عدم کنترل خشم و آستانه صبر بوده که این موضوع از مجموعه سوالات مطرح شده معین گردید در نهایت برای پیشگیری از جرایم فوق در فصل پنجم یکسری راهکارهای پیشگیرانه ارایه گردید.

واژگان کلیدی: ضرب و جرح، عمدی، منازعه، درگیری، قومیت.

 

فصل اول:

 کلیات تحقیق

در فصل نخست این تحقیق در نظر داشته به بررسی کلیات موضوع پرداخته که درفصول بعدی با تبیین و تشریح نظریه های جرم شناختی اصل موضوع را بررسی نماییم.

 

1-1-مقدمه:

در این تحقیق سعی می شود به برخی سوالات در این زمینه پرداخته شود . با توجه به اینکه اساس این پایان نامه بر توجه به راهکاری جهت پیشگیری از ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد است ابتدا لازم است بدانیم چند نوع پیشگیری از جرم در حقوق کیفری وجود دارد؟ به طور سنتی، در آموزه‌های جرم‌شناختی، تاکنون سه شکل از پیشگیری، یعنی اجتماعی، وضعی و پیشگیری کیفری احصا شده است. این سه ‌گونه، با وجود اینکه هدفی واحد، یعنی ممانعت از بروز رفتارهای خشونت‌آمیز، را دنبال می‌کنند، شکل اجرای آنها متفاوت است. بدین صورت که برخی از آنها متوجه بزهکاران بالقوه، برخی ناظر به بزه‌دیدگان و برخی نیز بر محیط پیرامونی خاص و متمركز است.

1-2- بیان مسئله:

آنچه مورد بررسي قرار می گیرد اين است كه مفاهيم پيشگيري از جرم در حقوق كيفري ايران به چه معناست؟ پیشگیری وضعی یعنی تغییر اوضاع و احوال و شرایط خاص به ‌منظور دشوار کردن، پرخطر کردن یا جاذبه‌زدایی ارتکاب جرم. این نوع از پیشگیری، از لحاظ مبانی و شیوه‌ها، کاملا با دیگر گونه‌های پیشگیری متفاوت است. پیشگیری اجتماعی به چند صورت ظاهر می‌شود: از یک سو با دخالتهايي مواجهیم که محل اجرای آن شهر و محله زندگی است. در این خصوص از پیشگیری اجتماعی کلاسیک یا پیشگیری اجتماع‌مدار صحبت می‌شود. از سوی دیگر برنامه‌هایی می‌توان یافت که گروه هدف آن فرد و خانواده او هستند که در اینجا در زبان جرم‌شناسی، از پیشگیری رشدمدار صحبت به میان می‌آید.

مطلب ديگر روشن شدن جايگاه ضرب و جرح عمدي در قوانين كيفري كشور مي باشد و براي روشن شدن آن نياز به پاسخ به اين سوال مي باشد كه : ضر ب جرح عمدي از نظر قوانين كيفري موجود به چه معناست ؟ جرم ضرب و جرح در محدوده آن دسته از جرائمی كه علیه تمامیت جسمانی اشخاص ، قرار می گیرد و موضوع آن را (اشخاص) تشكیل می دهند. به طور كلي برای تحقق هر جرم اركان سه گانه اي لازم است . ركن اول ركن قانوني مي باشد كه به اعتقاد برخي از حقوق دانان در عرض دو ركن ديگر قرار مي گيرد .ركن دوم مادی ضرب و جرح عمدي شرایطی لازم است: الف: وجود شخص مجنی علیه كه باید انسان زنده باشد. ب: ایراد صدمه یعنی فعل مثبت مادی بر روی شخص مجنی علیه اثر بگذارد. ج: وسیله ارتكاب جرم كه می تواند وسایل طبیعی مانند مشت زدن- ناخن فرو كردن و موارد مانند آن باشد یا وسایل اتفاقی مانند سنگ، چوب، خاك كه در حین دفاع یا منازعه به وجود می آید یا ناشی از وسایلی كه از قبل تهیه شده است مانند اجسام برنده، مواد منفجره. علاوه بر ركن قانوني و مادي در ركن سوم معنوی اين جرم  باید سوء‌نیت عام و سوء نیت خاص وجود داشته باشد یعنی وسیله ارتكاب جرم و عمل به وجود آمده سوء نیت عام و نتیجه عمل سوئ نیت خاص باشد.

در ادامه بحث توجه به راه كاري براي پيشگيري از ضرب و جرح عمدي كه شايد مهمترين دغدغه ميان حقوق دانان مي باشد پاسخ به اين سوال است كه چه راه كارهايي براي پيشگيري از ضرب و جرح عمدي وجود دارد ؟ در جواب اين سوال ميتوان بيان نمود كه راهكارهاي متعددي براي پيشگيري از وقوع جرم ضرب و جرح عمدي در شهرستان شهركرد وجود دارد كه ميتوان از اهم آنها به موارد ذيل اشاره نمود:

الف)‌ خانواده‌ها – توجه بیش از پیش خانواده‌ها به نوجوانان و جوانان از لحاظ تربیتی – دقت نظر اولیا و خانواده‌ها در دوست‌یابی فرزندان – کنترل بر ورود و خروج نوجوانان و جوانان در منزل و مدرسه – حذف آزادی نامحدود از زندگی فرزندان و اعطای آزادی معقول، محدود و مشروع به آنان، زیرا آزادی نامحدود به خودی خود عامل فساد خواهد بود. – یکدلی و همدلی با فرزندان و ایجاد رابطه دوستی و صمیمیت با آنان به گونه‌ای که فرزند بهترین دوست خود را در محیط خانواده بیابد و…..

ب)‌ آموزش و پرورش – تشکیل پرونده شخصیتی خاص هر دانش‌آموز و ارزیابی مستمر آنان در ادوار مختلف در طول سال – شناسایی دانش‌آموزان مشکل‌دار و ارائه مشاوره روان‌شناسی به آنان تا رفع کامل مشکل – برگزاری کلاس‌های توجیهی خاص اولیای دانش‌آموزان و…….

ج )‌ دستگاه قضایی، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و سایر سازمان‌های مرتبط – برخورد قاطع پلیس با حمل‌کنندگان سلاح‌های سرد در جامعه و بازرسی نوجوانان و جوانان مشکوک در خیابان‌ها و معابر عمومی به منظور کشف و ضبط سلاح‌های سرد – تشکیل پرونده و معرفی نوجوانان و جوانان مشکل‌دار به مراجع قضایی و صدور حکم کار اجباری کوتاه‌مدت در سازمان پارک‌ها، سازمان بهزیستی، مراکز فرهنگی و یا کارگاه‌های آموزشی با هدف تاثیرگذاری بر آنان و……

د) تقويت بنيه فرهنگ ديني و اجتماعي ، یکى از عواملى که در پیش‏گیرى و یا کاهش جرم اجتماعى، تأثیر بسزایى دارد،فرهنگ ، دین‏دارى و ایمان به خداوند است. طرح پیشگیری بایستی با همکاری  كليه  نهادهای فرهنگی ،مذهبي و اجنماعي گسترش پیدا کند و امکانات مستقلی در کنار امکانات دادگستری باید به این امر اختصاص داده شود و شرایط موجود در شهرستان شهركرد  نقد و بررسی گردد.

 

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق:

يکي از  اساسي ترين آسيب هاي اجتماعي، منازعه و درگيري‌هاي قومي مي باشد بطوريکه از نظر اهميت و اولويت درمطالعه و پژوهش مي تواند جزء مهمترين موضوعات می تواند باشد.

امروزه، پديدة ضرب و جرح در شهرستان شهرکرد نظر هر فردي را بخود جلب مي کند فراواني اين پديده درسطح شهرستان به گونه اي است که هرشخص می‌تواند درگوشه و کنار شهرستان به طور مستقيم يا غيرمستقيم با اين پديده، مواجه شود. و شاهد نزاع‌هايي در سطح شهرستان باشند. نزاع از جمله مسائلي است که علاوه برايجاد فضايي از خشم و انزجار و مکدر نمودن روابط انسانها، امنيت این شهرستان را از جهت هاي گوناگون تهديد و به نوعي منجر به عدم انسجام درسطح جامعه مي شود. بنابراين شناسايي ريشه هاي اين معضل و شناخت مکانسيم هاي نزاع و عوامل ايجاد آن زمينه را به منظور برنامه ريزي و تسهيل کنترل آن فراهم مي کند .لازم است به نحوي شايسته به موضوع توجه شود تا عوامل موثر برآن مشخص و زمينه هاي لازم به منظور پيشگيري از آن فراهم گردد. با توجه به وقوع جرایم مذکور در این شهرستان نویسنده را وا داشته تا با بررسی علل و جرم شناختی این موضوع به اهداف خود دست یابی نماید لذا بررسي جرم شناختي ضرب و جرح عمومي و عوامل مؤثر در آن و راهكارهاي پيش گيري از آن در شهرستان شهركرد براي اولين مرتبه در سال 1393 انجمام مي گيرد و اميد است نتايج مؤثري براي بهبود وضعيت اينگونه جرايم در اين شهرستان داشته باشد .

 

1-4- اهداف تحقیق:

الف- هدف اصلی:

ايجاد زمينه اي مناسب براي تحقيق بيشتر در خصوص راه كارهاي پيشگيري از ضرب و جرح عمدي در شهرستان شهركرد و چگونگي بر خورد با مرتكبين اينگونه جرايم از نظر علم جرم شناسي.

ب- اهداف فرعی:

  • ريشه يابي ضرب و جرح عمدي و عوامل موثر بر آن از نظر جرم شناختي براي ارائه راه كاري جامع جهت كاهش ميزان ارتكاب به اين گونه جرايم.
  • بررسي و تبيين نظام حقوقي كشورمان درباره چگونگي برخورد با مرتكبان اينگونه جرائم و مشخص نمودن راه كارهاي پيشگيري از وقوع اينگونه جرائم از ديدگاه قوانين كيفري موجود در شهرستان شهركرد .
  • كمك در راه قانون گذاري هاي آتي جهت تدوين قانوني با كمترين ضريب اشتباه ؛ كه به نوعي بيشتر به سمت پيشگيري از جرم ضرب و جرح عمدي رود تا اينكه تعيين مجازات براي مرتكبين آن. كمك به نيروهاي اجرايي در سطح شهرستان شهركرد براي برخورد مناسب با مرتكبين اينگونه جرايم با توجه به انگيزه هاي آنها در ارتكاب جرم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 152

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********

دسته بندی : حقوق