متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : نقش دادستان در پیشگیری از جرایم علیه اطفال با تاکید بر اسناد بین المللی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل آبادان

 

پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

نقش دادستان در پیشگیری از جرایم علیه اطفال با تاکید بر اسناد بین المللی

استاد راهنما:

دکتر منصور عطاشنه

 

  بهار 1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:

كودكان به لحاظ دارا بودن ويژگي‌هاي خاص در معرض خطرات و سوء اسفاده و بهره‌کشی و … قرار دارند، لذا نیاز به حمایت ویژه‌ای از سوی نهاد‌های دولتی و غیر‌دولتی و همچنین والدین و سرپرستان خود دارند. معمولاً شناسايي دلايل يک معضل از دو حيث يادگيري علمي آن معضل و نيز در بکارگيري روش‌هاي مناسب در جهت پيشگيري از آن حائز اهميت است. معضل جرایم علیه اطفال نيز از اين قاعده مستثني نيست و به حقيقت شناسايي دلايل جرایم علیه اطفال گامي مهم در جهت موفقيت برنامه پيشگيري از وقوع اين پديده به حساب مي‌آيد. دادستان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود به شناخت علل جرایم علیه اطفال می‌پردازد و به مقابله با این عوامل از طریق حذف عوامل موثر در جرایم علیه اطفال شامل فردي (زيستي، رواني) و عوامل عمومي (اقتصادي-اجتماعي- سياسي و …) و همچنين عوامل موقعيتي از جمله فرصت‌هاي ارتكاب جرم می‌پردازد. با مداخله بر وضعيت پيش جنائي و مصون سازي آماج نيز مي‌تواند از طريق محدود ساختن موقعيت و فرصت ارتكاب بزه از طريق مختل ساختن فرآيند گذر انديشه به فعل مجرمانه از بزه ديدگي پيشگيري كرد.

در بحث پيشگيري از بزه‌ديدگي اطفال، پيشگيري اجتماعي و وضعي جايگاه مهمي را دارا مي‌باشد. دادستان با تکیه بر این دو نوع پیشگیری می‌تواند در جهت پیشگیری و مقابله با جرایم علیه اطفال گامی بزرگ بردارد. بسياري از انواع جرایم علیه اطفال داراي علل روانشناختي است و تنها اعمال كيفر و قانون راه گشا نخواهدبود. توجه به شرايط اجتماعي، اقتصادي، سياسي، آموزش و… تأثير مستقيم و غير مستقيمي در مورد پيشگيري از جرایم علیه اطفال دارد و نياز به مشاركت همه جانبه دادستان و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی و مردم نهاد در حل پدیده‌ی جرایم علیه اطفال دارد.

 واژگان کلیدی: جرایم، پیشگیری، بزه‌دیدگی، اطفال، دادستان.

 

«فهرست مطالب»

عنوان                                      صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق 1

1-1-بیان مسئله: 2

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق: 4

1-3-پرسش تحقیق: 4

1-4-فرضیه تحقیق: 5

1-5-ادبیات تحقیق: 5

1-6-اهداف تحقیق: 6

1-8-روش تحقیق: 7

1-9-ساختار یا سازماندهی تحقیق: 7

فصل دوم: بررسی جرم، ماهیت و انواع جرایم 9

2-1-تعريف طفل 10

2-2-تعریف جرم در لغت و اصطلاح 13

2-2-1-رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی 16

2-2-2- انواع جرایم 17

2-3-تبیین دیدگاه های کژرفتاری اجتماعی 19

2-3-1- تبیین زیست شناختی 19

2-3-2-تبیین روان شناختی 19

2-4-جرم و سرمایه اجتماعی 19

2-5-عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم 20

2-5-1- فرهنگ و تمدن 21

2-5-2-آموزش و پرورش 21

2-5-3-اعتقادات مذهبی 22

2-5-4-نقش خانواده 22

2-5-5-شرایط اقتصادی 23

2-5-6-سایر عوامل 24

2-6-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم 24

2-7-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم 25

2-7-1-سیاست دولتی (رسمی) 25

2-7-2-سیاست تقنینی 25

2-7-3-سیاست قضایی 26

2-7-4- سیاست اجرایی 26

2-7-5-سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) 27

فصل سوم: پیشگیری از جرم  و انواع آن 28

3-1-واژه‌شناسي پيشگيري 29

3-1-1-تعاریف پيشگيري از جرم 29

3-2-انواع پیشگیری از جرم 31

3-2-1-پیشگیری اولیه یا نخستین 31

3-2-2-پیشگیری ثانویه یا دومین 32

3-2-3-پیشگیری ثالث یا سومین 32

3-2-4-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد 32

3-2-5-پیشگیری اجتماعی یا مددکاری اجتماعی 33

3-2-6-پیشگیری رشد مدار یا زودرس 34

3-2-7-پیشگیری بلند مدت یا کلان 34

3-2-8-پیشگیری انفعالی 35

3-2-9-پیشگیری فعال 35

3-2-10-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری 36

3-2-11- پیشگیری واکنشی یا کیفری 36

3-2-12- پیشگیری قضایی 37

3-2-13- پیشگیری انتظامی 38

3-2-14-پیشگیری عام 38

3-2-15-پیشگیری خاص 39

3-2-16- پیشگیری وضعی 39

3-3-پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 41

3-4- ارکان پیشگیری طراحی محیطی 42

3-4-1- تعیین حدود قلمرو (قلمروگرایی) 42

3-4-2- مراقبت یا نظارت طبیعی: 43

3-4-3- کنترل طبیعی ورود: 43

3-4-4- تصویر و نگهداری از فضا: 43

3-4-5-سخت کردن آماج جرم: 44

3-4-6-فعالیت های حمایتی و پشتیبانی: 44

3-5-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم 44

3-6- مراحل پیشگیری 45

3-6-1-مرحله اول پیشگیری 45

3-6-2- مرحله دوم پیشگیری 45

3-6-3-مرحله سوم پیشگیری 45

3-7-نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم 46

3-8- لایحه پیشگیري از وقوع جرم 48

3-9-عوامل موثر در پیشگیري از وقوع جرم 49

فصل چهارم: بررسی حقوق کودک و علل جرایم علیه اطفال 51

4-1-حقوق طفل در اعلامیه جهانی حقوق کودکان 52

4-1-1- کنوانسیون بین المللی حقوق طفل 52

4-1-2-حقوق اطفال در قوانین ایران و کنوانسیون حقوق کودک 55

4-2-حقوق كودك در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 57

4-3-اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات جمهوری اسلامی ایران 58

4-5-قوانین موضوعه ایران در خصوص جرایم علیه اطفال 59

4-5-1-تخفیف مجازات 60

4-5-2-تشدید مجازات 60

4-5-3-جرم انگاری و نقش دادستان 61

4-6-علل جرایم علیه اطفال 65

4-6-1-وضعیت فیزیکی 66

4-6-2-ضعف قوایی ذهنی ـ روحی 66

4-6-3- ترس 66

4-6-4-اعتیاد والدین 67

4-6-5-علل مربوطه به کودک بزه‌دیده 67

4-6-6- جمعيت خانواده 67

4-6-7-سابقه بيماري جسمي يا رواني در خانواده 68

4-6-8-طلاق و جدايي در خانواده 68

4-6-9-سابقه محكوميت يا سوءپيشينه خانواده 69

4-6-10- شرايط اقتصادي خانواده 69

4-6-11-منطقه محل سكونت خانواده 69

فصل پنجم : بررسی جایگاه دادستان در پیشگیری از جرم 71

5-1-دادستانی و وظایف این نهاد 72

5-1-1-نقش محوري دادستان در پيشگيري از جرایم و آسيبهاي اجتماعي 73

5-2- سوءاستفاده از اطفال در فعالیتهای مجرمانه و نقش دادستان 75

5-2-1-ترک انفاق کودکان: 76

5-2-2-رها کردن طفل: 76

5-2-3- بهره گیری از اطفال برای تکدّی 77

5-2-4-ممانعت از تحصیل و نقش دادستان 81

5-2-5-استثمار جنسی از اطفال و نقش دادستان 81

5-2-6-استفاده از کودکان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری و نقش دادستان 82

5-2-7-بهره برداری از اطفال در جرایم موادمخدرو نقش دادستان 83

5-2-8-کار اطفال در اسناد بین المللی و نظارت دادستان 86

5-2-9-قوانين داخلی ايران در خصوص کار اطفال و نظارت دادستان 88

5-3-دادستان و پیشگیری کیفری از جرایم اطفال 90

5-3-1-پیشگیری غیر کیفری از جرایم علیه اطفال 90

5-3-2-پيشگيري وضعي و نقش دادستان 91

5-3-3-پيشگيري اجتماعي و نقش دادستان 94

5-3-4-پیشگیری انتظامی از جرایم علیه اطفال توسط دادستان 97

5-3-5- نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم 98

5-4-اقدامات نوین پیشگیری 99

5-4-1- اقدام درباره عوامل جرم زا و عوامل تسهیل کننده ارتکاب جرم 99

5-4-2- اقدامات ناظر بر اشخاص مشکوک و تکرار کنندگان جرم 99

5-4-3- اقدامات ناظر براطفال آسیب پذیر 99

5-4-4-پیشگیری از وقوع جرم از طریق تربیت عامه 100

5-4-5-نقش دادستان در پیشگیری مشارکتی از جرایم علیه اطفال 100

5-4-6-تکلیف به اعلام و گزارش در جهت پیشگیری از جرایم علیه اطفال 101

نتیجه گیری و پیشنهادات: 102

منابع: 106

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

1-1-بیان مسئله:

در ابتدا باید توضیحاتی مقدماتی در مورد صاحب منصبانی که در دادسرا وظایفی را بر عهده دارند و تفاوت و مراتب آنها را با یکدیگر جهت آشنایی بازگو کنیم. نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی  دارد. این نهاد با توجه به نص صریح قانون، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد. با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل 156 قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است، بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال سیاستهای پیشگیرانه است، چراکه در قانون اساسی 150 حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستان‌ها باید این حقوق را تشخیص دهند و رویه های احقاق حقوق عامه را بکار گیرند.

دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد. در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید . در این راستا می‌توان گفت، دادستانها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت می‌باشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمده‌ای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع می‌باشد، در نتیجه  بخشی از این اهداف از طریق اقدامات دادستان در راستای پیشگیری از جرم در جامعه محقق خواهد شد و این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از وقوع جرم در هر یک از مراحل دادرسی می تواند داشته باشد که در این مقال برآنیم تا وظایف و اختیارات دادستان در جهت پیشگیری از وقوع جرم علیه اطفال و تأمین سلامت حقوقی جامعه و تأمین امنیت جامعه مورد بررسی قرار دهیم؛ نقش دادستان‌ها در مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم‌ محوری است. دادستان علاوه بر وظیفه قانونی و شرعی خود در تعقیب مجرمین باید اهتمام جدی به نقش محوری خود به عنوان مدعی‌العموم را هم داشته باشد. همچنین وادار کردن سایر دستگاه‌ها به انجام مطلوب وظایف خود می‌تواند توسط دادستان‌ها صورت گیرد و این کار آنها امر به معروف است. اگر دادستانی محوریت پیشگیری از وقوع جرم را داشته باشد دیگران نیز با تمام توان باید به میدان آیند؛ در این راستا راه اندازی و تداوم شورای پیشگیری از وقوع جرم می تواند بسیار کارساز و مثمرثمر باشد و کمک شایانی را به دادستانها نماید. دادستان‌ها می‌توانند در بحث پیشگیری رویه ای یکسان و کارساز را ایجاد کنند مثلاً دادستان ها می توانند در مقوله ی پیشگیری از اعتیاد در شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر دیگران را به بحث پیشگیری و مبارزه جدی با مواد مخدر وادار کنند و حوزه قضایی مربوطه را برای قاچاقچیان، توزیع‌ کنندگان، حمل کنندگان و فروشندگان مواد مخدر ناامن کنند .دادسراها و بخصوص دادستانها باید نهاد تعقیب و خط مقدم مقابله و مواجهه با جرایم و آسیب های اجتماعی باشند، نقش دادستان ها در پيشگيری از جرم  و جنایت در جامعه باید از سایر نقش ها برجسته بوده و همین امر می تواند در تضمین سلامت جامعه نقش اساسی ایفا نماید. طفل یا کودک به معنای کوچک، صغیر و فرزندی که به حد بلوغ نرسیده (پسر یا دختر) کودک غیرممیز،کودکی که قوه‌ی درک و تمییز را نداشته، زشت و زیبا را و سودرا از زیان به درستی تشخیص نمی‌دهد و از این رو نمی‌تواند ارادة حقوقی داشته باشد. چرا که مفاهیم حقوقی را که مشتمل بر نفع ضرر هستند را درک نمی‌کند و از آن جمله معنای خرید و فروش را بدرستی نمی‌فهمد. كودكان به لحاظ ويژگي هاي جسمي و روحي خاص نيازمند سياست هاي متفاوت نسبت به بزرگسالان مي‌باشند. آسيب پذيري فرد از نظر معيار آسيب شناسانه ي سن نه تنها در برخي از شاخه هاي علوم جنايي (مانند جرم شناسي و حقوق كيفري فني يا خاص گرايش كودكان و نوجوانان) جايگاه ويژه اي دارد، بلكه موضوع يكي از شاخه هاي سياست جنايي افتراقي است. در حقوق كيفريِ كودكان و نوجوانان، كودك موجود انساني است كه از نظر ويژگي بدني و رواني با بزرگسالان متفاوت است. اين تفاوت او را  بيش از بزرگسالان در برابر كژروي و بزهكاري آسيب پذير مي‌سازد. اطفال و کودکان به دليل وضع فيزيولوژيک‌شان آماج مناسبي براي بزهکارانند. اين گروه به دليل فقدان قدرت جسمي کافي در مقابل ارتکاب جرم عليه خود مقاومت کمتري نشان مي‌دهند و بعد از ارتکاب جرم نيز ادعاي آنها به سختي پذيرفته مي‌شود، از اين رو از افشاي بزه‌ديدگي خود ابا دارند. اين مشکل باعث شده است که هم در عرصه بين‌المللي و هم داخلي در جهت حمايت از اين دو گروه سياست افتراقي اتخاذ شود در عرصه بين‌المللي اسناد بين‌المللي و در عرصه داخلي قوانين حمايتي عهده‌دار اين هدفند که در حقوق داخلي گاه به صورت جرم‌انگاري خاص و گاه به صورت وضع مجازات شديدتر نيست به مرتکبان جرايم عليه آنها تجلي پيدا مي‌کند موقعيت اطفال که «بزه ديدگاه آرماني» هستند، از اين رو نيازمند حمايت و مساعدت‌هاي خاصي اند که متناسب با سن و مراحل رشد و نيازهاي ويژه و فردي آنها باشد. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته که با بررسی وظایف دادستان در قوانین مختلف نقش وی را در پیشگیری از جرایم علیه اطفال تبیین و واکاوی نموده و در ادامه برای پیشگیری از جرایم علیه اطفال و بزه‎دیدگی آنها راهکارهایی اساسی عنوان نماییم.

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق:

كودكي عاملي است كه جنبه ها و آثار مختلف آن در جرم شناسي و حقوق كيفري همواره موضوع مطالعاتي و مقررات ويژه اي قرار گرفته است. زيرا صغار هم در مقابل بزهكاري و هم در مقابل بزه ديدگي ضعف وآسيب پذيري بيشتري نسبت به بزرگسالان دارند. به همين جهت است که امروزه جرایم علیه اطفال افزایش یافته و سوء استفاده از اطفال در جرایم مختلف شیوع و رواج پیدا کرده است. لذا رسالت حامیان حقوق بشر، مصون كردن اطفال و نوجوانان در برابر جرایم است.که با توجه به رواج جرایم علیه اطفال مقررات بین المللی و داخلی در خصوص حمایت از اطفال در برابر جرایم علیه آنها وضع گشت تا این قشر از جامعه که زن و مرد آینده ی دنیا ی ما میباشند در سلامت روحی و روانی و بدون هیچ گونه خطری به زندگی خود ادامه بدهد. در این راستا کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کودک و… در سطح جهان و همچنین در کشور ما قانون مجازات و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و … به حمایت از اطفال پرداخته اند که با توجه به این قوانین دولتها و نهادها و افراد موظف به رعایت این حقوق می‌باشند که در کشور ما با توجه به اختیارات قوه قضائیه به دادستان در راستای اصل 156 قانون اساسی، این نهاد وظیفه ی کشف و تعقیب و پیشگیری از جرایم را بر عهده دارد. اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق را می‌توان از با

1-3-پرسش تحقیق:

  • دادستان چه نقشی در پیشگیری از جرایم علیه اطفال موثر باشد؟

سوالات فرعی:

  • نقش دادستان در پیشگیری های قضایی و غیر قضایی چیست؟
  • نقش دادستان در پیشگیری وضعی از حقوق اطفال چیست؟

1-4-فرضیه تحقیق:

  • دادستان می‌تواند با توجه به وظایف خود در قوانین مختلف داخلی از بزه‌دیدگی علیه اطفال پیشگیری نماید.

فرضیه های فرعی:

  • دادستان بعنوان مدعی الاعموم در امور قضایی با اعمال یکسری دستورات قضایی از حقوق اطفال حمایت کند.
  • دادستان با هموار کردن بستر رشد اطفال و ناهوار کردن زمینه وقوع جرایم علیه اطفال می تواند اقدام به پیشگیری وضعی نماید.

این مقدمه متوجه شده و در این راستا نسبت به خلاء های موجو اقدامات بایسته انجام داد.

1-5-ادبیات تحقیق:

در خصوص موضوع نقش دادستان در پیشگیری از جرایم علیه اطفال در تمامی سایت های معتبر داخلی و کتب حقوقی جستجویی ویژه را انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه موردی مشاهده نکرده ولی در خصوص موضوعات مشابه مطالبی وجود داشته که جهت بررسی سوابق به برخی از این عناوین اشاره خواهیم کرد:

1- نقش دادستان در اعتراض به احکام وقرارهای کیفری

آقای اسماعیل سلیمی کوچی در سال 1389  در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع فوق اقدام به تحقیق و مطالعه کرده که خلاصه نتیجه تحقیق ایشان به شرح ذیل می باشد:

تبیین و روش شناسی نقش دادستان عمومی و انقلاب در تجدید نظر خواهی از آرای کیفری و اعتراض به قرارهای کیفری در نظام حقوقی ایران با توجه به جایگاه قانونی وی در فرایند دادرسی و بررسی مباحث مربوط به آن هدف این پایان نامه میباشد. در این پایان نامه از روش کتابخانه ای بهره جسته و با مراجعه به سایتها و کتابخانه های تخصصی حقوقی نگارش شده است. نتیجه های بدست آمده عبارتند از ضرورت تجدیدنظرخواهی دادستان به عنوان نهاد قضایی مدافع حقوق و آزادیهای مشروع آحاد جامعه با فراهم کردن بسترهای علمی قانونی و عملی آن از طریق ارتقای کمی و علمی مقامات قضایی و ساخنار دادسرا و اصلاح قوانین موجود و با پیش بینی مقررات آئین دادرسی کیفری متناسب با اصول بنیادین حقوق جزایی و جایگاه قانونی دادستان در فرایند دادرسی کیفری .

2- بررسی تکلیف دادستان در صیانت از حقوق شهروندی

آقای یاشار جهان آرا در سال 1393 در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع فوق اقدام به تحقیق و مطالعه کرده که خلاصه نتیجه تحقیق ایشان به شرح ذیل می باشد:

حقوق شهروندی از جمله حقوقی است که در یک جامعه، حاکمیت موظف به تضمین آنهاست و امروزه گستره بسیاری یافته است. حقوق شهروندی در حقوق ما حوزه های بسیاری را در بر گرفته از جمله در امور کیفری، مدنی، حسبی، تجارت و غیره و بعلاوه شامل موارد متعددی از جمله حق حیات، حق امنیت، حق سلامت، حق بر آموزش، حق اشتغال، حق آزادی بیان وعقیده، حق برخورداری از عدالت قضایی، حق امنیت وغیره می‌باشد. اما دادستان در قوانین ما بعنوان مدعی العموم، وظیفه بسیار سنگین و گسترده ای در صیانت از این حقوق دارد. برخی از این تکالیف و وظایف بصورت صریح و امری در متن قانون بیان گردیده و برخی دیگر از آنها را می توان بصورت ضمنی و از فحوای کلام مقنن برداشت نمود. افزون بر این، در برخی دیگر از موارد دادستان با ایفای وظیفه نظارتی می‌تواند ازحقوق شهروندان حفاظت نماید. در این تحقیق به بررسی ماهیت و محتوای حق شهروندی و جایگاه آن در حقوق ایران پرداخته و ضمن مطالعه وظایف مختلف دادستان به این موضوع می‌رسیم که هر یک از این وظایف بر کدامیک از حوزه های حق شهروندی موثر است و دادستان چگونه باید از این حقوق صیانت و حراست نماید. همچنین در نظام حقوقی ما نهادها و مقامهای دیگری از قبیل دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود و… وجود دارند که از لحاظ کارکردی وظیفه صیانت از حقوق شهروندی را بر عهده دارند و از این جهت به عنوان مکمل نقش دادستان در صیانت از حقوق مزبور مطرح می گردند که این موارد را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1-6-اهداف تحقیق:

  • بررسی نقش دادستان در خصوص پیشگیری از جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران؛
  • بررسی و تحلیل نقش دادستان در امور قضایی و غیر قضایی؛
  • تحیلی و ارزیابی نقش دادستان در پیشگیری وضعی از حقوق اطفال.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 130

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

———- (فقط پیامک)          [email protected]