متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان :بررسي و مقايسه عوامل موثر بر  كمرويي دانش آموزان دختر و پسر مقطع  ابتدايي و ارائه راهكارهاي موثر در اين  زمينه در شهر سرپل ذهاب در سال تحصيلي  90-1389

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه :

در هر جامعه درصد قابل توجهي از كودكان و نوجوانان و بزرگسالان و نوجوانان و بزرگسالان بدون آنكه تمايلي داشته باشند ناخواسته خود را در حصار كمرويي قرار داده اند كه قابليت هاي ارزشمند آن در اثر پديده كمرويي ناشناخته باقي مي ماند، پديده كمرويي در بين بزرگسالان بسيار پيچيده مي باشد كه ممكن است از لحاظ رواني نيازهاي دروني و هدف ها و برنامه هاي شخصي و اجتماعي آنها را تحت تأثير قرار دهد. اصولاً كمرويي عاطفه اجتماعي است. آثار و علائم اين حالت بيشتر در جمع افراد است كه در شخص ظاهري مي شود اين حالت از احساس خود كم بيني سرچشمه مي گيرد و در برخي موارد آن قدر شدت    مي يابد كه تمامي شخصيت فرد را تحت تأثير قرار مي دهد.

به طوري كه چنين فردي را از انجام زندگي روزمره در زندگي اجتماعي باز مي ماند. بسياري از فرصت ها و موقعيت هاي اجتماعي خود را از كف مي دهد. چنين فردي از حضور در اجتماع يا جمع افراد دچار ناراحتي هاي گوناگون مي شود كه در وضعيت جسماني او نيز اثر مي گذارد.

كمرويي يا خجالتي بودن هميشه با يك درماندگي همراه است و در جوار واژه هاي زندگي اجتماعي، خانوادگي، و حرفه اي قرار مي گيرد اين امر كاملاً قابل هضم است. چرا كه يك شخص خجالتي در وفق دادن با شرايطي كه براي او خطرناك به نظر مي رسد ناتوان است. راهي كه خود آن را بوجود يا پديد آورده است گرفتار مي باشد. او هيچ كاري را به سادگي نمي تواند انجام دهد و همه چيز را به خاطر اوضاع مقصر مي داند. جاي بسي تأسف است كه مشاهده مي كنيم تواناييهاي عظيم افراد خجالتي علي رغم تمامي هوش و ذكاوتشان به هدر مي رود و به زندگي ادامه مي يابد و افراد خجالتي به حالت سنگ درمي آيند و زندگي آنها بدون كسب موفقيت تمام مي شود، تنها به خاطر اينكه عقيده دارند شرايط خاص آنها و شكست هايشان غير قابل اجتناب بوده اند. به علاوه از طريق فقدان تفاهمي كه غالباً با آن روبرو هستند خود ناخواه به اين نتيجه نادرست مي رسند. (آقايي- 1371 ص 66)

كمرويي مقوله اي نا روشن است هر چه نزديك تر بنگريم تنوع بيشتري در آن مشاهده مي كنيم كمرو بودن نشانگر صفت فردي است كه بخاطر«ترسويي، احتياط كاري، اطميناني» نزديك شدن به او مشكل است. فرد كمرو هشياراند از مراجعه با افراد يا چيزهاي مشخص يا انجام كاري همراه با آن بيزار است.

در گفتار و كردار خود ملاحظه كار است و توانايي ابزار وجود نداشته و به طور مخصوص مي ترسد. بخصوص ترس از افرادي كه به دلايل عاطفي تهديد كننده به شمار مي آيند. بيگانگان يا افراد ناشناس به دليل تازگي حضورشان يا عدم اطمينان به آنان يا مسئوليت افراد جنس مخالف پيامدهاي منفي و شدت كمرويي هر قدر باشد باز هم مي توان بر مشكل غلبه كرد. و براي انجام اين كار لازم است ريشه هاي كمرويي را بشناسيم و آن وقت برنامه اي مناسب براي تغيير پايه اي آن طرح ريزي كنيم.(رزم آرا 1373، ص 48)

كمرويي پديده اي است كه سرتاسر زندگي افراد كمرو را تحت تأثير خود قرار مي دهد و بسياري از استعدادهاي او را از بين مي برد و فرد را در صحنه زندگي اجتماعي ضعيف و ناتوان ظاهر مي سازد افراد كمرو در رفتارهاي اجتماعي بيشتر منفعل ظاهر مي سازد افراد كمرو در رفتارهاي اجتماعي بيشتر منفعل ظاهر مي شوند تا فعال آنها از قرار گرفتن در جمع مي ترسند و هنگامي كه در جمع ظاهر مي شوند خود را گم  مي كنند و احساس درد و رنج مي كنند و اگر هم بخواهند مطلبي را در جمع ابراز كنند فراموشي بر آنها غلبه مي كند مثل اينكه مغزشان از كار افتاده است. آنها در برقرار كردن ارتباط با ديگران نيز ضعيف هستند و بيشتر افراد گوشه گير مي باشند و به همين دليل اگر هم افراد خوبي باشند و داراي تواناييهاي زيادي هم باشند به دليل گوشه گيري همچنان ناشناخته مي مانند و كمي هم به آنها توجهي نمي كند. اين افراد از دفاع كردن از حقوق خود نيز ناتوان هستند.( رزم ، 1373، ص 89تا123)

افراد كمرو در زندگي حرفه اي، تحصيلي، زناشويي و ديگر جنبه هاي زندگي خود ضعيف و ناتوان          مي باشند اين افراد هيچ لذتي از زندگي خود نمي برند و زندگي ايي سرشار از مشكلات و اضطراب و رنج و درد دارند.

افراد كمرو حصاري را به دور خود كشيده اند و در درون اين حصار به خود مي پيچند و به درون خود      مي نگرد اما اين افراد در عالم درونشان خود مي دانند كه افرادي با تواناييهاي قابل توجهي هستند و در بسياري از جنبه ها و تواناييها حتي از ديگران برتر مي باشند و مي توانند كارهايي را انجام دهند كه ديگران قادر به انجامشان نيستند اما هر بار كه مي خواهند كاري انجام دهند به علت گرفتار شدن در چنگ كمرويي نمي توانند وارد عمل شوند. اين حصار و قفس محكم كه افراد كمرو را احاطه كرده مواد اوليه اش از شرايط اجتماعي محيطي فراهم مي شود و عاملان اصلي اش والدين اين افراد مي باشند و بعد بستگان و دوستان و معلمان، عاملان اصلي اين قفس و حصار محكم بايد اقدام به شكستن بنمايند. ( افروز ، 1374 ، ص 11تا 35 )

افراد، جوامع، خانواده ها و فرهنگ هاي مختلف براي كمرويي معناي متفاوتي بكار مي برند. به عنوان مثال اغلب، نوجواني را كه به لحاظ روانشناسي اجتماعي فردي كمرو تلقي مي شود به عنوان يك فرد متين و ساكت و مؤدب در نظر گرفته مي شود و بعضي افراد كمرويي را براي دختران و زنان امري عادي و حتي صفتي مقبول و مثبت تلقي مي نمايند و چنين دختراني را دختراني با حيا و با عفت مي دانند حتي آنان را مورد تشويق و تمجيد قرار مي دهند. اما از طرف ديگر كمرويي پسران را يك مشي و طرز رفتار نامناسب و ناپسند مي دانند حيا و قدرت خويشتنداري يكي از صفات انسانهاي متعالي است كه ارادي و ارزشمند مي باشد در حالي كه كمرويي پديده ايي غير عادي، ناخوشايند و نشانگر معلوليت اجتماعي است كه براي هر دو جنس دختر و پسر امري نامطلوب و نابهنجار مي باشد. خانواده و جامعه بايد تفاوت حيا و كم رويي را بداند و بشناسد. حيا صرف ظاهر نشدن

بيان مسئله :

هيچ تعريف واحدي از كمرويي كفايت نمي‌كند زيرا كمرويي براي افراد مختلف داراي معاني متفاوتي است با اين حال در يك تعريف كلي مي توان كمرويي را به عنوان ناراحت بودن در حضور جمع يا ديگران تعريف كرد . كمرويي يك نوع ترس است احساس ترس در افراد كمرو او را وادار مي‌كند كه با سرعتي كه در توان دارد بگريزد و به خاطر طرفداري از ترس خود باعث مي شود مشكلاتي رابراي خود پديد آورد . آدم كمرو از شكست در اجتماع مي‌ترسد او هميشه از اينكه ديگران او را حقير بشمارند در هراس است اين تر س او را همچون پروانه اي كه در قفس شيشه اي زنداني است آرام و بي حركت نگه مي دارد و مثل اينست كه اعصاب پاهايش را قطع كرده اند و قادر به حركت نيست . بنابراين نمي تواند موقعيت خود را حفظ كند با توجه به مطالب گفته شده شخص كمرو غير از ترسي كه در وجودش هست چيزي ديگر نمي بيند و اين باعث مي شود از امورات ديگر غافل بماند . شخص كمرو زماني كه در مقابل چيزي مقاومت مي‌كند اضطراب و دلهره وحشتناكي او را فرا مي‌گيرد و بر او غلبه مي‌كند .

با توجه به اهميت موضوع يعني كمرويي و پيامدهاي آن همواره اين سؤال وجود دارد كه چه علل و عواملي موجب كمرويي شده است. پيامدها و عوارض اين پديده ها مخصوصاً در بين دانش آموزان چه بوده است.

افراد كمرو از ارتباط با ديگران مي ترسند اگر موارد اسثنايي مثلاً بروز حادثه اي در دوران كودكي و موارد ديگر را كنار بگذاريم، يا مسلماً منشأ اين ترس و دلهره را بايد در تربيت خانوادگي افراد جستجو كرد روش تربيت فرزندان توسط والدينشان و فرهنگ حاكم بر زندگي خانواده ها كه همين روش تربيتي است، كه فرزندان را شجاع، با جرأت، اميدوار، نااميد، ترسو، شجاع، سخت كوش، تنبل يا كمرو، گستاخ و … بار     مي آورد. در اين تحقيق هر چند تأكيد روي خانواده و تربيت فرزندان مي باشد. اما عوامل ديگري همچون عوامل فردي اجتماعي، جنسيتي(دختر يا پسر بودن) (زن يا مرد بودن) حالتهاي خصوصي، و … مورد توجه قرار مي دهيم.(آقايي 1371، ص68)

اهميت و ضرورت تحقيق :

امروزه سهم بسيار مهمي از بودجه دولت در كشورهاي پيشرفته صرف امر تحقيقاتي شده و مراكز فراواني دست اندركار اين امر خطير بوده و بخش عظيمي از سرمايه گذاريهاي اين جوامع را به خود اختصاص داده و به صورت دراز مدت، ميان مدت، نتايج حاصل از توسعه مغزها به بار مي نشيند و سهم تحقيقات آموزشي در اين ميان از اهميت فراواني برخوردار مي باشد.كه محور اساسي آن رشد استعدادها، شناسايي آنان و آشنايي با وضعيت رواني، علايق و عواطف و افكار آنهاست تا بتوان بر اساس خصوصيات رواني، هدايت و بهسازي و بهداشت رواني انسانهاي فردا توسعه را ادراك و به صورت عنصر مفيد و فعال در خدمت تعالي و شكوفايي معنوي و مادي بشريت قرار گيرند در اين راستا تصميم گرفتيم تا علل و عوامل موثر بر كمرويي را بررسي كنيم. چرا كه كمرويي، رو به رو شدن با افراد جديد را براي فرد نگران كننده و دشوار مي كند و وارد شدن به جمع و كسب و كار را براي افراد سخت مي نمايد. مخفي شدن از انظار و احساس عجز در عين توانمندي را سبب مي شود، انتظار  اين است كه ضرورت پذيرش مسئوليتهاي اجتماعي و اتصاف به فضيلت هاي اخلاقي كودكان، نوجوانان و بزرگ دال به دور از هر گونه افراط و تفريط در تربيت اجتماعي، رشدي متعادل و متوازن داشته است و با تجلي از و شجاعت اخلاقي در گفتار و رفتار. فرد بايد از كمرويي و جسارت و پرخاشگري بركنار باشد. زيرا كه افراد كمرو نمي توانند در انجام بعضي از مسئوليتهاي اجتماعي فرد موفق باشند. اميدواريم كه اين تحقيق گاهي موثر در جهت كاهش ميزان كمرويي افراد و شكوفا نمودن استعدادهاي آنها در سطح اجتماعي باشد.

اهميت انجام اين تحقيق در اين است كه با انجام دادن چنين تحقيقاتي در رابطه با كمرويي در دانش‌آموزان و ارائه كردن راهكارهايي براي حل چنين مشكلات رفتاري آنها موثر مي‌باشد . ما با اينجام چنين تحقيقاتي و بدست آوردن اطلاعات در چنين زمينه هايي مي‌توانيم اطلاعات بدست آمده را در اختيار معلمان و محيط هاي آموزشي قرار داده تا آنها بتوانند بيشتر با نحوه برخورد با دانش‌آموزان آشنا گرديده و بهتر در جهت حل مشكلات دانش‌آموزان رسيدگي كرده . وقتي كه مشكل رفتاري دانش‌آموزان شناسايي و حل گردد آنها مي‌توانند بسياري از صفات خوب و برجسته خود را كه قبلاً قادر به نشان دادن آنها نبودند ظاهر سازند و از جمله معايبي كه با انجام ندادن چنين تحقيقات و ارائه ندادن راهكارها در اين زمينه اينست كه مسلماً مشكلات رفتاري و انزوا و گوشه گيري روز به روز در دانش‌آموزان زيادتر گردد و نه تنها در شخصيت فردي و اجتماعي فرد تأثير مي‌گذارد بلكه دانش‌آموزان نمي توانند در زمينه هاي تحصيلي موفقيتي بدست آورند و در جامعه نيز بحرانها ي زيادي بوجود مي‌ايد پس بايد به اين مشكلات بيشتر توجه شود و به چنين افرادي كه كمرويي آنها شديد مي باشد بهاي بيشتري داده شود . ( همان منبع ، ص 153 ) .

اهداف تحقيق :

1- هدف كلي : بررسي و مقايسه عوامل موثر بر كمرويي دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايي و ارائه راهكارهاي موثر در اين زمينه در شهر سرپل ذهاب در سال تحصيلي 90-1389

اهداف جزئي :

1- بررسي عوامل موثر بر كمرويي دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر سرپل ذهاب

2- بررسي عوامل موثر بر كمرويي دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي شهر سرپل ذهاب

3- مقايسه عوامل موثر بر كمرويي دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايي شهر سرپل ذهاب

4- ارائه راهكارهاي موثر جهت كاهش كمرويي دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايي شهر سرپل ذهاب

5- مقايسه ميزان كمرويي دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايي شهر سرپل ذهاب

در جمع و اجتماع نيست. جامعه ما نياز به حضور فعال و استفاده از استعدادها و توانمنديهاي زنان و دختران در عرصه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي، و فرهنگي دارد. و در چنين جامعه ايي كمرويي جايي نخواهد داشت. حال آنكه حجب و حيا جايگاه و منزلت ويژه و ارزشمندي داشته و آحاد جامعه براي آن ارزش فراواني قايل بوده و هست. بايد توجه داشت كه كمرويي يك پديده پيچيده ي رواني- اجتماعي بوده و علت آن عمدتاً به روابط بين فردي و نحوه ي تربيت تربيت پذير بر مي گردد.

بنابراين با توجه به مطالب بالا و با توجه به اينكه به چنين افرادي كمك شود و چاره اي براي مبارزه با كمرويي اين افراد انديشيد تا اين افراد مثل ديگران به زندگي عادي خود بر مي گردند و از اين درد و رنج نجات پيدا كنند. (همان منبع ص 50 و 49 و 48)

سؤالات تحقيق :

1- آيا محل زندگي (فقير نشين و غني نشين) مي تواند عاملي براي پديد آمدن كمرويي افراد باشد؟

2- آيا نقص جسماني (لكنت زبان) عامل مهمي در كمرويي مي باشد؟

3- آيا معاشرت كردن با خويشاوندان در كاهش كمرويي موثر است؟

4- آيا ميزان آزادي و اختيار فرد با كمرويي افرا ارتباط دارد؟

5- آيا اقتصاد خانواده در زمينه كمرويي موثر است و تأثيري بر كمرويي دارد؟

6- آيا محبت بيش از حد والدين به فرزندان در مسئله كمرويي موثر است؟

7- آيا ميزان جمعيت خانواده در كاهش يا افزايش كمرويي موثر است؟

8- ميزان كمرويي در دختران بيشتر است يا پسران؟

فرضيات تحقيق

1- بين محل زندگي و ميزان كمرويي رابطه معني دار وجود دارد.

2- بين نقص جسماني و ميزان كمرويي افراد رابطه معني دار وجود دارد.

3- بين معاشرت كردن و كاهش كمرويي رابطه معني دار وجود دارد.

4- بين ميزان آزادي و اختيار فرد و ميزان كمرويي رابطه معني دار وجود دارد.

5- بين اقتصاد خانواده و ميزان كمرويي رابطه معني دار وجود دارد.

6- بين محبت بيش از حد والدين و ميزان كمرويي رابطه معني دار وجود دارد.

7- بين ميزان جمعيت خانواده و ميزان كمرويي رابطه معني دار وجود دارد.

8- ميزان كمرويي پسران و دختران بيشتر است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :108

قیمت : 14700 تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********** *********