متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با عنوان : بررسي تأثير نگرشهاي صميمانه والدين بر تأييد و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبيرستان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر

 موضوع:

بررسي تأثير نگرش هاي صميمانه والدين بر تأييد و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبيرستان شهرستان رشت

 استاد مربوطه:

جناب آقاي دكتر جعفر پويا منش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول

مقدمه                                                                                           6

بيان مسئله                                                                                    8

اهداف تحقيق                                                                                  9

فصل دوم

انگيزه هاى فيزيولوژيائي در سطح تحقق نفس                                         14

تفاوت عز نفس با خود پنداره                                                                21

ريشه ها و ابعاد عزت نفس                                                                  22

عزت نفس بالا و پايين                                                                         26

شيوه پرورش                                                                                    28

بدرفتاري جسماني يا جنسي                                                               29

ظاهر جسماني                                                                                  30

تغييرات در خود پنداره                                                                           33

تغييرات در عزت نفس                                                                           35

راههايي بسوي هويت                                                                          37

عواملي كه بر رشد هويت تأثير مي گذارند                                                 40

فصل سوم

جامعه تحقيق                                                                                      44

روش نمونه گيرى                                                                                 45

اعتبار و رواني ابزار تحقيق                                                                      46

روش آمارى                                                                                         47

فصل چهارم

جداول پرسشنامه                                                                                 50

يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها                                                              51

يافته ها و تجزيه و تحليل آنها                                                                   55

فصل پنجم

بحث و نتيجه گيرى                                                                                58

پيشنهادات                                                                                           60

پرسشنامه عزت نفس                                                                            61

مقياس تأييد خويشتن راتوس                                                                    65

منابع                                                                                                  71

فصل اول

بررسي تاثير نگرش هاي صميمانه والدين بر تاييد و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبيرستان شهرستان رشت

مقدمه:

شخصيت و اخلاق كودك تنها در ارتباط با والدين رنگ نمي گيرد بلكه افراد ديگري هم وجود دارند كه در برخي موارد نه تنها تاثير فوق العاده اي در كودك مي گذارند بلكه بسيار از يافته هاي والدين را در طريق تربيت نابود و زحمات و تلاشي آنها را خنثي مي سازند بدين نظر ضروري است كه نقش آنها و ميزان اهميت شان را در تربيت شناخت و تاثير مثبت يا منفي كه آنان در ساختن يا ويران كردن بتاي اخلاقي و ديگر ابعاد وجود و شخصيت كودك دارند بدانيم بتدريج كه طفل رشد مي كند و پرورش مي يابد با كسان و بستگان ووالدين نزديك خويش و دستي با آنها و فرزندانشان در سنين بالاتر با دوستان و همسالان كوچه و محله خويش و همينطور بعد ما با افراد ديگر همه مي تواند در تاييد خويشتن تاثير بسزايي داشته باشد به حقيقت بايد اعتراف كرد كه افراد محيط زندگي كودك يعني همان ها كه بر شمرده شدند در زندگي او نقش مثبت يا منفي مي تواند داشته باشد كودك با فطرت پاك و با اندك مسامحه اي مي توان گفت بي رنگ و بي تفاوت به دنيامي آيد اين خانواده است كه او صالح و با اعتقاد ببار مي آورد و حتي روابط دوستانه و سنجيده شده والدين هم مي تواند موثر باشد ما اهميت نقش وراثت و صفاتي را كه از اجداد به كودك منتقل مي شود را ناديده نمي گيريم ولي قائليم كه تربيت مخصوصا در خانواده اين خصايص و صفات را تحت الشعاع قرار مي دهد و حتي در برخي موارد اثرآن را خنشي مي كند كودك مانند دفتري است كه چيزي روي آن نوشته نشده و اين خانواده است كه در آن دفتر جملات افتخار آميز يا ذلت آفرين مي نويسد و چيزهاي نا خوانا را خوانا مي كند خانواده شخصيت كودك را رنگ مي دهد حال بارفتار مناسب خود كه آن را در درك از خويشتن به حد خود شكوفايي مي رساند و اعتقاد را در آن بالا مي برد و خواء با رفتار نا مناسب خود باعث يك كودك بدون عزت نفس و اعتماد به نفس بالا مي شود براساس روش تربيتي والدين است كه طفل در آينده آرام و متعادل مي شود و يابي قرار آزاد بار مي آيد با چاكر ، غلام و بالاخره خوش فكر و خوش مرام، عقيده كودك عقيده والدين است زيرا فكر و انديشه اش هنوز آنچنان رشد و كمال نيافته كه شخصا به تحليل مسائل بپردازد در حقايق ماوراء ماده را كشف واز منابع استخراج نمايد روي اين نظر در سخني از پيامبر آمده كه هر مولودي بر منباي اساس فطرت به دنيا مي آيد واين والدين او هستند كه او را يهودي ، نصراني و…. بار مي آورند ( علي قائمي اميري – 1382).

بیان مسئله:

خانواده نخستين محلي است كه در آن طفل خاطره اي مطبوع يا نا مطبوع پيدا مي كند احساسات و عواطف قوي يا ضعيف بدست مي آورد محلي ايده آل براي تمرين مهر و عاطفه وانس و الفت و صميمانه بودن و مهرورزي است كه محبت هاي صادقانه مادر ، بوسه هاي پرمهر و بي رياي پدر ، دستگيرهاي بدون چشمداشت و خالصانه والدين در آغوش گرفتن ، نوازش كردن ها و دلسوزي ها و غم خوري ها براي او همه و همه زمينه هائي جهت عاطفي بار آوردن كودك است خانواده از سوي ديگر وسيله ايي است براي انتقال آداب و اخلاق رسوم و سنت صحيح يا غلط است كودك در خانه اخلاق . اعتماد به نفس ، پاكدلي و مقررات را مي آموزد واين همه مسائل از طريق والدين صورت مي گيرد كه مي تواند تاثير مثبت برروي درك از خود داشته باشد يا نه و بدين سان نقش خانواده در اين جنبه ها نيز داراي اهميت فوق العاده است و والدين هستند كه به كودكان محبت فكري و عملي مي دهند پس براين اساس زندگي خانوادگي و رابطه والدين بايد مقدمه حيات اجتماعي باشد (ستوده، هدايت الله – 1383).

سوال مسئله:

1- آيا بين نگرشهاي صميمانه والدين و عزت نفس رابطه معني داري وجود دارد؟

2- آيا بين نگرشهاي صميمانه والدين و تاييد خويشتن رابطه معني داري وجود دارد؟

اهداف تحقیق:

هدف از تحقيق حاضر بررسي رفتار والدين و نگرش آنها نسبت به رفتار صميمانه والدين و اينكه آيا نوع رفتار و عزت نفس ودرك از خويشتن مي تواند نقش بسزايي داشته باشد يا نه و اينكه هر چقدر رابطه والدين و فرزندان سنجيده و برنامه ريزي شده باشد كودك به اعتماد به نفس بالا دست مي يابد.

اهميت و ضرورت تحقيق:

خانواده بايد از يك سو مركز تندرستي . بهداشت جسمي . عقلي واز سوي ديگر مركز پرورش ، پرورش تن ، رشد روان واز سوي سوم محلي براي آماده كردن فرد جهت زنگي اجتماعي باشد نتيجه ديگري كه از اين بحث عايد مي شود اين است خانواده اولين و مهمترين كانون پرورش صحيح ، احيا ء و شكوفائي استعداد هاست هر گونه تحول و تغيير اجتماعي بايد از آغاز شود وهر اقدام اصلاحي نخست بايد خانواده راشامل گردد و حتي كه در خانواده هاي كودكي به دنيامي آيد چهر ه زندگي عوض مي شود و هدف زندگي از پدر و مادر بسوي سومي جهت مي گيرد والدين نه تنها براي خود بلكه براي كودك هم كه شده بايد الگوي مهر و صفا باشند سعادت و آسايش خود را براي سعادت و آسايش ديگري مخصوصا كودك خويش بخواهد (شعاري نژاد، حسين 1380).

فرضيه تحقيق:

1- بين نگرش صميمانه والدين و عزت نفس رابطه معني داري وجود دارد.

2- بين نگرش صميمانه والدين و تاييد از خويشتن رابطه معني داري وجود دارد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 73

قیمت : 14700 تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********** *********