متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی

عنوان:

تربیت اخلاقی کودکان از دیدگاه امام علی (ع)

استاد راهنما:

دكتر حسن ملكي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

کلیات تحقیق.. 10

مقدمه. 11

بیان مسئله. 12

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 13

هدف اصلی: 15

اهداف فرعی: 15

تعریف اصطلاحات… 15

تربیت.. 15

اخلاق. 15

تربیت اخلاقی.. 16

کودک.. 16

اخلاق. Error! Bookmark not defined.16

تربیت اخلاقی.. 16Error! Bookmark not defined.

برسی ادبیات و پیشینه تحقیق.. 17

مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 17

مقدمه. 18

1-2-آشنایی با مفاهیم.. 18

1-1-2-مفهوم اصل. 18

برخی از ویژگی اصول. 19

2-1-2- مفهوم روش…. 19

مفهوم تربیت… 20

تربیت از دیدگاه امام علی(ع). 22

مفهوم اخلاق.. 24

اخلاق از دیدگاه امام علی (ع). 26

اخلاق در نهج‌البلاغه. 28

اخلاق در اندیشه علوی.. 29

ساختار اخلاقی و تربیتی نهج‌البلاغه. 30

الف: اخلاق فردی.. 32

ب: اخلاق اجتماعی.. 34

تربیت اخلاقی.. 37

تربیت اخلاقی از دیدگاه امام علی (ع). 38

خودسازی و دگرسازی.. 39

انسان کامل.. 40

توجه به ارزش‌ها و فضیلت‌ها 40

پرهیز از دنیاپرستی.. 40

بصیرت و آگاهی.. 41

گام در مسیر هدایت… 41

مناجات‌های شبانه. 42

ترس از خدا 42

پرهیزگاری.. 43

استفاده از فرصت… 43

رابطه‌های خدایی.. 43

محبوب‌ترین بندگان.. 44

یاد خدا و آخرت… 44

حسابرسی اعمال.. 44

کامل و ایده آل.. 45

بهای انسان.. 45

آثار تقوا در انسان.. 46

پیشینه تحقیق.. 46

جمع­بندی پیشینه. 55

روش تحقیق.. 57

مقدمه. 58

3-2 نوع تحقیق.. 58

3-4 روش تحقیق.. 58

3-5 گردآوری اطلاعات… 58

3-6 ابزار تحقیق: 58

3-7 طبقه‌بندی اطلاعات… 59

3-8 استنباط اصول و روشها 59

تحلیل و استنتاج اطلاعات گردآوری شده. 59

تجزیه‌وتحلیل.. 60

مقدمه. 61

مبانی تربیت اخلاقی کودکان از دیدگاه امام علی (ع). 61

1-پرهیزگاری یا تقوا 62

2-اعمال عبادی.. 62

3-نظم و حساب بررسی امور. 62

4-ازادگی، دادگری و ظلم ستیزی.. 63

5-زهدورزی و اعراض از زخارف فریبای دنیا 68

6-عمل صالح و خدمت به خلق.. 63

7-دانش اندوزی توأم با عمل. 63

سؤال دوم اصول تربیت اخلاقی کودکان از دیدگاه امام علی چیست؟. 64

1-اصل اصلاح شرایط محیطی کودکان. 64

2-اصل عزّت.. 65

3-اصل تعقل. 67

4-اصل تداوم در عمل. 67

5-اصل تذکر. 68

6-اصل فضل.. 76

7-اصل عدل. 70

سوال سوم: هدف تربیت اخلاقی کودکان از دیدگاه امام علی (ع) چیست؟. 71

تقوا 71

حکمت.. 72

عبادت.. 73

سماحت.. 74

قناعت.. 74

پرورش روح عدالت خواهی.. 75

سوال چهارم :روش تربیت اخلاقی کودکان از دیدگاه امام علی (ع) چیست؟. 76

1-زمینه سازی.. 77

2-معاشرت و مجالست.. 78

3-الگوسازی.. 79

4-احترام گذاشتن.. ………………….81

5-تعافل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………82

6-تزکیه یا تهذیب نفس…………………………………………………………………………………………………………………………………….83

7-تمرین، تکرار وعادت دادن…………………………………………………………………………………………………………………………84

8-محاسبه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..84

9-موعظه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85

10-عبرت آموزی…………………………………………………………………………………………………………………………………………86

11-عفو و مبالغه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88

12-مبالغه در تشویق…………………………………………………………………………………………………………………………………………89

13-توبه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90

شرايط احراز صلاحیت مربيگري و معلمي برای تربیت اخلاقی کودکان از دیدگاه امام علی(ع): 92

ویژگیهای صلاحیت حرفه­ای يک معلم برای تربیت کودکان از دیدگاه امام علی(ع) 93

بحث و نتیجه­گیری.. 98

سؤال اول.. 99

سؤال دوم. 100

سؤال سوم. 103

سؤال چهارم. 103

سؤال پنجم.. 109

محدودیت: 109

پیشنهادها 109

منابع  و مأخذ………111

چکیده

پژوهش حاضر با هدف  بررسی تربیت اخلاقی کودکان با تأکید بر دیدگاه امام علی (ع)  مورد بررسی قرار گرفت در این تحقیق ضمن ارائه تعریف مختصری از اخلاق و برداشت­های امام علی (ع) به بررسی مبانی، اصول، روش، هدف­ و همچنین بررسی صلاحیت حرفه­ای معلم برای تربیت اخلاقی کودک پرداخته‌شده است. این تحقیق از جنس اسنادی است؛ روش تجزیه تحلیل اطلاعات تحلیل محتوا و نیز استنتاجی، روش گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه­ای با استناد به پایان­نامه­ها، و سایت­های اینترنتی و کتب مذهبی از جمله : نهج­البلاغه، قرآن و متون اسلامی است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که در مبانی تربیت اخلاقی کودکان به پرهیزگاری، اعمال عبادی، نظم حسابرسی، آزادگی، دادگری و ظلم­ستیزی، زهدورزی و زخاف فریبای دنیا، عمل صالح و خدمت به خلق، تعقل و تفکر در امور و دانش­اندوزی در اصول تربیت اخلاقی به شرایط محیط انسان، عزت، تعقل، تداوم در عمل، تذکر، فضل و عدل در روش تربیت اخلاقی به زمینه­سازی، معاشرت و مجالست، الگوسازی، احترام گذاشتن، تعافل، تزکیه و تهذیب نفس، تمرین، تکرار و عادت دادن، محاسبه، موعظه، عبرت­آموزی، عفو مبالغه، مبالغه در تشویق و توبه در اهداف تربیت اخلاقی تقوا، قناعت، سماجت و پرورش روح عدالت­خواهی و هم‌چنین در تعیین صلاحیت معلم برای تربیت اخلاقی اخلاص در نيت و عمل، تقيد به عمل صالح حسن خلق و فروتني، علو همت و عفت نفس، عالم به مقتضيات زمان، توجه به مسئولیت و ايجاد زمينه براي شکوفایی و رشد تفکر و تعقل و معنويت در متربيان مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه
انسان امروزه به دلیل دوری از معنویات، مسائل ارزشی و اخلاقی با مشکلات زیادی مواجه شده است . قتل وقارت و جنگ، اعتیاد و فحشا و فساد که هرروزه در اقصی نقاط دنیا از طریق رسانه­ها شاهد آن هستیم، همگی ناشی از بی‌توجهی و بی‌تفاوتی به ارزش­های اخلاقی و کم‌رنگ شدن آن در تربیت نسل جدید است. و یکی از مهم‌ترین دلایل این معضلات عدم پرداختن متفکرین و اندیشمندان تعلیم تربیت جهان به مسائل ارزشی و اخلاقی است.

بنابراین پژوهش در تربیت اخلاقی از ضرورت­های عصر حاضر به شمار می­رود و لذا در این تحقیق به برسی مبانی، اصول، هدف، روش‌های تربیت اخلاقی کودکان و صلاحیت‌های حرفه معلمی جهت تربیت کودکان در دیدگاه امام علی(ع) او که مظهر فضایل و کمالات وبرترین مربی بعد از پیامبر (ص) بوده است، پرداخته­ایم و بر اساس اهداف تحقیق که عبارت‌اند از: ارائه طرح  منسجمی از تربیت اخلاقی کودکان از دیدگاه حضرت و ایجاد زمینه جهت تفکر و بازاندیشی در امر پرورش اخلاق کودکان در جامعه و گردآوری دیدگاه­های  امام علی (ع) درباره اصول و روش‌های تربیت اخلاقی و صلاحیت‌های حرفه معلمی جهت تربیت کودکان.

روش این پژوهش توصیفی و تحلیلی بوده و شیوه استخراج یافته­ها نیز بر اساس توصیف و مطالعه متون نهج‌البلاغه، شروح نهج‌البلاغه، احادیث مربوط به حضرت بوده است و شیوه استنتاج، تحلیل مفهومی و استنباط و تفسیر است، همچنین از نتایج تحقیق می­توان به نکات ذیل اشاره نمود. مبانی تربیت اخلاقی از منظر امیر المومنین شامل: اعمال عبادى، آزادگى، دادگرى و ظلم‌ستیزی، زهد ورزی و اعراض از زخارف فریباى دنیا، عمل صالح و خدمت به خلق، تعقل و تفکر در امور، دانش‌اندوزی توأم با عمل، اصول تربیت اخلاقی کودکان از منظر امام علی(ع) شامل: اصلاح شرایط محیط انسان، عزت، تعقل، تداوم در عمل، تذکر، فضل و عدل است. و نیز روش‌های تربیت اخلاقی از دیدگاه ایشان عبارت‌اند از: زمینه‌سازی، الگوسازی، معاشرت و مجالست، احترام گذاشتن، تغافل، تزکیه، و تهذیب نفس، تکرار و تمرین و عادت محاسبه نفس، موعظه، عبرت‌آموزی، عفو، توبه، مبالغه در تشویق و تنبیه و مجازات است.

امیدوارم که با انجام این تحقیق گامی هرچند کوچک در جهت آشنایی با دیدگاه­های تربیت اخلافی کودکان از دیدگاه امام علی (ع) را فراهم آورده باشم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 116

قیمت : 14700 تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********** *********